JavaScript:таблица с web цветовете

human

Registered
Ето ви една таблица с web цветовете:

Код:
<script language="javascript">
var clr = new Array('00', '33', '66', '99', 'CC', 'FF');
var iI, iJ, iK, iS;
iS = clr.length - 1;
for (iI = 0; iI <= iS; iI++)
{
	document.write('<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="8">');
	for (iJ = 0; iJ <= iS; iJ++)
	{
		document.write('<tr>');
		for (iK = 0; iK <= iS; iK++)
		{
			document.write('<td width="60" height="40" align="center" bgcolor="#' + clr[iI] + clr[iJ] + clr[iK] + '">');
			if (iJ + iK >= iS)
				document.write('<tt><font color="#000000"> ');
			else
				document.write('<tt><font color="#ffffff"> ');
			document.write(clr[iI] + clr[iJ] + clr[iK]);
			document.write('</font></tt>');
			document.write('</td>');
		}
		document.write('</tr>');
	}
	document.write('</table>');
	document.write('<br>');
}
</Script>

Ето и демо тук
 
Това е доста полезно!Иначе трябва да отварям я Фотошоп я нещо друго да видя кода на цвета!
10х :?:
 
Идеята е добра.
//
Принципно Не ползвам редактор без фукция за прилагане на цвят не знам при вас как е? :D
 

Горе