Javascript Block IP address script

staf

Registered
Използувайте този скрипт за да блокирам сигурен IPS от вашата уеб-страница, От пренасочване на тях Друго място . Забележете, че вашият уеб-сървер трябва да има SSI < HTTP://JAVASCRIPTKIT.COM/HOWTO/EXTERNALHTML3.SHTML >, който е задействан (повечето сървери на Линукс се справят), с страницата, използуваща правилното разширение (IE :. SHTML) За да е възможно за този скрипт да работи. Освен това, откакто този скрипт разчита на JAVASCRIPT за да блокира потребителят (чрез пренасочване на човекът към друго място), ако той / тя деактивира JAVASCRIPT в браузерът, ръкописът ще стане безполезен.

<script type="text/javascript">

// Block IP address script- By JavaScriptKit.com (http://www.javascriptkit.com)
// For this and over 400+ free scripts, visit JavaScript Kit- http://www.javascriptkit.com/
// This notice must stay intact for use.

//Enter list of banned ips, each separated with a comma:
var bannedips=["23.23.23.23", "11.11.11.11"]

var ip = ''

var handleips=bannedips.join("|")
handleips=new RegExp(handleips, "i")

if (ip.search(handleips)!=-1){
alert("Your IP has been banned from this site. Redirecting...")
window.location.replace("http://www.google.com")
}

</script>
 

Горе