Javascript developer

anonymous12

Registered
Търсим някой добър с JavaScript,JQuery,AJAX за един голям проект 3 системи в 1 социална мрежа,запознанства,забавления да може да пише кодове от 0-лата (авторски кодове).Преди да се започне работа по проекта се включва договор.Заплащането е след като пуснем проекта и от прихода.В екипа сме 3-ма човека.
 

Горе