JavaScript - Dynamic Talking.

NetCutter

Registered
Код:
 <html><head></head> <body>
 <object id="ODDBANNER" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" height="250" width="300"> <param name="movie" value="http://banner.oddcast.com/banners/php/banner/bannerId=157&affiliateId=45918&promotionId=5664"> <param name="quality" value="high"> <param name="scale" value="noborder"> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"> <param name="FLASHVARS" value="media=http%3A%2F%2Fbanner.oddcast.com%2Fbanners%2F157%2F&link=http%3A%2F%2Fwww.oddcast.com%2Faffiliates%2Fentry%2F%3FbannerId%3D157%26affiliateId%3D45918%26promotionId%3D5664&colorHex=&audioType=2&text=Type+anything+you+want%2C%3Cb%3ECreate+a+Dynamic+Talking+Character+for+Your+Site%3C%2Fb%3E&aniLimit=0&newPage=0&"> <embed src="http://banner.oddcast.com/banners/php/banner/bannerId=157&affiliateId=45918&promotionId=5664" swliveconnect="true" name="ODDBANNER" quality="high" scale="noborder" bgcolor="#FFFFFF" flashvars="media=http%3A%2F%2Fbanner.oddcast.com%2Fbanners%2F157%2F&link=http%3A%2F%2Fwww.oddcast.com%2Faffiliates%2Fentry%2F%3FbannerId%3D157%26affiliateId%3D45918%26promotionId%3D5664&colorHex=&audioType=2&text=Type+anything+you+want%2C%3Cb%3ECreate+a+Dynamic+Talking+Character+for+Your+Site%3C%2Fb%3E&aniLimit=0&newPage=0&" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" height="250" width="300">  </object><img src="http://javascript.internet.com/RealMedia/ads/adstream_lx.cgi/intm/webdev/javascript.internet.com/buttons/122324596/flex/OasDefault/Oddcast_SitePal_7a/oddcastjavascriptbobflash.html/35373765353131663434373036666630?_RM_EMPTY_" height="1" width="1">
</body>
</html>
Доста ефектно скриптче: Пишете текст на английски и ви изговаря написаното :wink:
Ето го и в действие!
 
Не6то като програмата TALK it ли ????
 
Еми аз не я знам тая програма,ама виж как работи и кажи дали е същото :?
 
по точно с някакъв пхп скрипт ..
предава с POST ...
до .. https://www.oddcast.com/admin/tts/tts.php
но там връзката е секретна и .. успех да видите нещо :)
 
fci каза:
ама си е яко,браво :)
първите пет минути си писах думи и изречения на английски, ама като ми прещракна нещо в главата. Смял съм се като луд като почнах да пиша български изречения на латиница...УМРЯХ от смях! :mrgreen:
 
Това го има на около 10-15 езика в един сайт oddcast нещо си ама в момента немога да се сетя точният линк
 

Горе