Javascript Login Admin System

staf

Registered
Това е много добър скрипт за логинг система.Избирате човека които искате да се логва пишете паролата му и в коя страница да има достъп, може да направите десет човека да се логват в десет различни страници.Всичко се кодира.Скрипта генерира код за логинка взимате генерирания код и го поставяте където пожелаете.

Демо: http://www.web-tourist.net/project/staf/login-coder.html


Код:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
<HTML>
<HEAD>


</HEAD>

<BODY >
<center><BR><BR><BR>
<table border=1>
<tr><form name=members><td rowspan=4>
<select name=memlist size=10 onChange="showmem(this.form)">
<option selected value="John Smith|password|mainpage|">John Smith
<option value="Peter Jones|theirpwd|endpages|">Peter Jones
<option value="Sue Brown|asdfvcxz|nowheres|">Sue Brown
<option value="Sally West|zaqxswde|logintop|">Sally West
</select></td>
<td align=right>User:</td><td><input type=hidden value="0" name=entry>
<input type=text name=memname size=8 value=""></td></tr>
<tr><td align=right>Password:</td><td><input type=text name=password size=8 maxlength=8><font size="-1"><-- Must be exactly 8 characters</font></td></tr>
<tr><td align=right>Page Name:</td><td><input type=text name=pagename size=8 maxlength=8><b>.html</b><font size="-1"><-- Must be exactly 8 characters</font></td></tr>
<tr><td colspan=2 align=center>
<input type=button value="New User" onclick="addnew(this.form);">
<input type=button value="Delete User" onclick="delthis(this.form);">
<input type=button value="Update/Show Coding" onclick="update(this.form); create(this.form);"></td></tr>
<tr><td colspan=3 align=center>
<input type=text size=60 name=message value="Note:  Password/Page Name must be exactly 8 letters! (a-z)">
<input type=hidden name=num value=1></td>
</form></tr>
</table>
<hr size=2 width=75%>
<form name=js><textarea cols=75 rows=10 name=scrpt wrap=virtual>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

</script>
</textarea>
</form>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
\n";
html+="\n";
html+="\n";
html+="\n\n";
html+='<tr><td colspan=2 align=center><font size="+2">';
html+='<b>Members-Only Area!</b></font></td></tr>\n';
html+="<tr><td>Username:</td><td><select name=memlist>\n<option value='x'>";
for (j=0;j<form.memlist.length;j++) {
splt(form.memlist.options[j].value);
h1=makehash(params[1],3);
h2=makehash(params[1],10)+" ";
var page="";
for (var i=0;i<8;i++) {
letter=params[2].substring(i,i+1);
ul=letter.toUpperCase();
a=alpha.indexOf(ul,0);
a+=(h2.substring(i,i+1)*1);
page+=alpha.substring(a,a+1);
}
html+="\n<option value='"+params[0]+"|"+h1+"|"+page+"'>"+params[0];
};
html+="\n</select></td></tr>\n";
html+="<tr><td>Password:</td><td><input type=password size=10 maxlength=8 name=pass></td></tr>\n";
html+='<tr><td colspan=2 align=center><input type=button value="Login" onclick="check(this.form)"></td>\n';
html+="</tr>\n</table>\n</form>\n";
document.js.scrpt.value=html+script+"</center>";
}
function makehash(pw,mult) {
pass=pw.toUpperCase();
hash=0;
for (i=0;i<8;i++) {
letter=pass.substring(i,i+1);
c=alpha.indexOf(letter,0)+1;
hash=hash*mult+c;
}
return(hash);
}
// End -->
</script>

</center>
</BODY>
</HTML>
 
rutera24 каза:
viksasoft94 каза:
Баца Бе Ман


Е не баца

Сега го пробвах ,и работи. :arrow:

п.с. Пишеш кода на staf ,и после ,като си направиш потребител копираш кода отдолу ,и така...Аз изтрих всичките и си направих мой user ,а после отдолу кода го сложих на друга страница ,и като написах паролата на потребителя стана. :arrow:
 

Горе