jQuery часовник

kWo_2

Registered
Някой може ли да ми даде линк към jQuery часовник - > 06:47:37, ако може по най-опростен начин :).
 
ето ти най - простия начин, за който се сещам с няколко реда javascript

[js]<html>
<body>

<input type="text" id="clock" />
<script type="text/javascript">
var int=self.setInterval("clock()",1000);
function clock()
{
var d=new Date();
var t=d.toLocaleTimeString();
document.getElementById("clock").value=t;
}
</script></body>
</html>[/js]

С jQuery става даже още по - кратко

[js]<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
setInterval(function(){
var d=new Date();
var t=d.toLocaleTimeString();

$('#clock').val(t);
},1000);
});
</script>
</head>
<body>

<input type="text" id="clock" />

</body>
</html>[/js]
 

Горе