Login система

088777_

Registered
Трябва ми система за регистрация и код за вход в нея. +1
 
Ето тази изглежда по-лесна - http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=1545

Не разбирам от PHP, затова ако може да попитам, къде да сложа това?

Код:
За нея ще ни трябва една таблица:

CREATE TABLE `users` (
`id` INT( 6 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`user` VARCHAR( 30 ) NOT NULL ,
`password` VARCHAR( 20 ) NOT NULL ,
`realname` VARCHAR( 50 ) NOT NULL ,
`site` VARCHAR( 50 ) NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id` )
) TYPE = MYISAM ;
 
human, +1 за логин системата. Не бях настроил всичко както трябва просто :D .
 

Горе