Login / Register / Send Password Проблем ?

Marik

Registered
/includes/page_header.php .

header ('Expires: 0');
header ('Pragma: no-cache');


if ( !$userdata['session_logged_in'] )
{
header("location: log.html");
}


Някой можели да ми каже какво трябва да напиша на този код за да даде достъп на всички не регистрирани потребители до

profile.php?mode=register

и

profile.php?mode=sendpassword

:(

само до тях
 

Горе