mIRC : Addon за popup меню *** Доста полезно ***

Smirnoff

Registered
Ето и едно доста полезно попъп немю.

Съдържа абсолютно всички команди за обикновен потребител.
Така че няма да ви се налага да ги пишете на рака.

Ето Демота как става :
1-во
2-ро
3-то
4-то
5-то

Как да го добавя?


Първо натсинете alt+p > View > Channel

След това най отдоло можете да копирате и поставите това :

Код:
» CS
.» Регистрирай каналa (REGISTER)
..» Регистрирай текущия канал://.msg cs reg $chan $?*="Въведи първата парола" $?*="Въведи втората парола"
.» Истрии канал (DROP)
..» Истрии текущия канал://.msg cs drop $$?="Напиши канала (със #)" $?*="Въведи втората парола"
..» Истрии друг канал://.msg cs drop $$?="Напиши канала (със #)" $?*="Въведи втората парола"
.» Идентифицирай се в канал (IDENTIFY)
..» Идентифицирай се в текущия канал://.msg cs id $chan $?*="Въведи първата парола"
..» Идентифицирай се в друг канал://.msg cs id $chan $?*="Въведи първата парола"
.» Сложи опция на канал (SET)
..» Смени Фаундъра на канала (FOUNDER)
...» Смени фаундър://.msg cs set $chan founder $$?="Напиши ника на новия фаундър" $?*="Въведи втората парола на канала"
..» Сложи Съксесор на канала (SUCCESSOR)
...» Сложи Съксесор://.msg cs set $chan successor $$?="Напиши ника на новия съксесор" $?*="Въведи първата парола на съксесора" $?*="Въведи втората парола на канала"
...» Махни Съксесор://.msg cs set $chan successor -
..» Смени паролата на канала (PASSWORD)
...» Смени паролата ://.msg cs set $chan password $?*="Въведи новата парола"
..» Включи / Изключи модове (MLOCK)
...» Включи +
....» + s://.msg cs set $chan mlock +s
....» + p://.msg cs set $chan mlock +p
....» + m://.msg cs set $chan mlock +m
....» + c://.msg cs set $chan mlock +c
....» + q://.msg cs set $chan mlock +q
....» + i://.msg cs set $chan mlock +i
....» + l://.msg cs set $chan mlock +l $$?="Напиши максималния брой хора"
....» + k://.msg cs set $chan mlock +k $$?="Напиши ключа"
....» + n://.msg cs set $chan mlock +n
....» + t://.msg cs set $chan mlock +t
...» Изключи -
....» - s://.msg cs set $chan mlock -s
....» - p://.msg cs set $chan mlock -p
....» - m://.msg cs set $chan mlock -m
....» - c://.msg cs set $chan mlock -c
....» - q://.msg cs set $chan mlock -q
....» - i://.msg cs set $chan mlock -i
....» - l://.msg cs set $chan mlock -l
....» - k://.msg cs set $chan mlock -k
....» - n://.msg cs set $chan mlock -n
....» - t://.msg cs set $chan mlock -t
..» Сложи топик през CS (TOPIC)
...» Сложи топик през CS в текущия канал://.msg cs set $chan topic $$?="Напиши топика"
...» Сложи топик през CS в друг канал://.msg cs set $$?="Напиши канала (със #)" topic $$?="Напиши топика"
..» Заключване / Отключване на топик (TOPICLOC)
...» Заключи топика://.msg cs set $chan topiclock on
...» Отключи топика://.msg cs set $chan topiclock off
..» Скриване на канала (PRIVATE)
...» Скрий канала://.msg cs set $chan private on
...» Открий канала://.msg cs set $chan private off
..» Само фаундъри дават ОП (SECUREOPS)
...» Включи://.msg cs $chan secureops on
...» Изключи://.msg cs $chan secureops off
..» Сигурност в канала (SECURE)
...» Включи://.msg cs $chan secure on
...» Изключи://.msg cs $chan secure off
..» Съобщение при влизане (ENTRYMSG)
...» Сложи://.msg cs set %chan entrymsg $$?="Напиши съобщението"
...» Махни://.msg cs set %chan entrymsg -
..» Добави имейл адрес (EMAIL)
...» Добави имейл://.msg cs set $chan email $$?="Напиши имейла"
...» Премахни имейл://.msg cs set $chan email -
..» Добави сайт (URL)
...» Добави сайт://.msg cs set $chan url $$?="Напиши сайта"
...» Премахни сайт://.msg cs set $chan url -
..» Вкарай CS В Канал (GUARD)
...» Вкарай CS в Канал://.msg cs set $chan guard on
...» Искарай CS от Канал://.msg cs set $chan guard off
..» Защита от +е (NOGECOS)
...» Включи защита://.msg cs set $chan nogecos on
...» Изключи защита://.msg cs set $chan nogecos off
..» Съобщение за промени (VERBOSE)
...» Включи://.msg cs set $chan verbose on
...» Изключи://.msg cs set $chan verbose on
.» Адване / Делване (ACCESS)
..» Аддни://.msg cs acc $chan add $$?="Напиши ника" $$?="Напиши левел"
..» Делни://.msg cs acc $chan del $$?="Напиши ника"
..» Лист://.msg cs acc $chan list
.» Настрой Левели в канал (LEVEL)
..» Настрой (SET)
...» AUTODEOP://.msg cs level $chan set autodeop $$?="Въведи левел от 1 до 9999"
...» AUTOVOICE://.msg cs level $chan set AUTOVOICE $$?="Въведи левел от 1 до 9999"
...» CMDVOICE://.msg cs level $chan set CMDVOICE $$?="Въведи левел от 1 до 9999"
...» ACCESS://.msg cs level $chan set ACCESS $$?="Въведи левел от 1 до 9999"
...» CMDINVITE://.msg cs level $chan set CMDINVITE $$?="Въведи левел от 1 до 9999"
...» AUTOOP://.msg cs level $chan set AUTOOP $$?="Въведи левел от 1 до 9999"
...» CMDOP://.msg cs level $chan set CMDOP $$?="Въведи левел от 1 до 9999"
...» CMDUNBAN://.msg cs level $chan set CMDUNBAN $$?="Въведи левел от 1 до 9999"
...» AUTOKICK://.msg cs level $chan set AUTOKICK $$?="Въведи левел от 1 до 9999"
...» CMDCLEAR://.msg cs level $chan set CMDCLEAR $$?="Въведи левел от 1 до 9999"
...» SET://.msg cs level $chan set SET $$?="Въведи левел от 1 до 9999"
...» SUPEROP://.msg cs level $chan set SUPEROP $$?="Въведи левел от 1 до 9999"
..» На Подразбиране (RESET)
...» Направи левелите по подразбиране://.msg cs level $chan reset
..» Лист (LIST)
...» Виж листа с левелите://.msg cs level $chan list
.» Виж инфо на канал (INFO)
..» Виж инфо на текущия канал://.msg cs info $chan
..» Виж инфо на друг канал://.msg cs info $$?="Напиши канала (със #)"
.» Покани в канал (INVITE)
..» Искай покана от CS://.msg CS INVITE $$?="Напиши канала (със #)"
.» Дай оп през CS (OP)
..» Дай оп в текущия канал на ник://.msg cs op $chan $$?="Напиши ника"
..» Дай оп в друг канал на ник://.msg cs op $$?="Напиши канала (със #)" $$?="Напиши ника"
.» Махни оп през CS (DEOP)
..» Махни оп в текущия канал на ник://.msg cs op $chan - $$?="Напиши ника"
..» Махни оп в друг канал на ник://.msg cs op $$?="Напиши канала (със #)" - $$?="Напиши ника"
.» Дай войс през CS (Voice)
..» Дай войс в текущия канал на ник://.msg voice op $chan $$?="Напиши ника"
..» Дай войс в друг канал на ник://.msg voice op $$?="Напиши канала (със #)" $$?="Напиши ника"
.» Махни войс през CS (DEOP)
..» Махни войс в текущия канал на ник://.msg cs voice $chan - $$?="Напиши ника"
..» Махни войс в друг канал на ник://.msg cs voice $$?="Напиши канала (със #)" - $$?="Напиши ника"
.» Махни си бан-а (UNBAN)
..» Махни си бана от канал://.msg cs unban $$?="Напиши канала (със #)"
.» Почисти канала през CS (CLEAR)
..» Махни всички ОП през CS://.msg cs clear $chan ops
..» Махни всички ВОЙС през CS://.msg cs clear $chan voices
..» Махни вичкки МОДОВЕ през CS://.msg cs clear $chan modes
..» Махни всички БАН-ове през CS://.msg cs clear $chan bans
..» Махни всички ГЕКОСБАН-ове през CS://.msg cs clear $chan gecosbans
..» Махни всички ПОТРЕБИТЕЛИ от канала://.msg cs clear $chan users
..» Махни Оп,Войс,Модове през CS://.msg cs clear $chan all
» NS
.» Регистраирайте ника (REGISTER)
..» Регистрирай текущия ник://.msg ns reg $?*="Въведи първата парола" $?*="Въведи втората парола"
.» Истрийте ника (DROP)
..» Истрий текущия ник://.msg ns drop $nick $?*="Въведи втората парола"
..» Истрий друг ник://.msg ns drop $$?="Напиши ника" $?*="Въведи втората парола"
.» Идентифицирайте ника (IDENTIFY)
..» Идентифицирай текущия ник://.msg ns id $?*="Въведи първата парола"
.» Смени си паролата (NEWPASS)
..» Смени паролата на текущия ник://.msg ns newpass $nick $?*="Въведи нова парола" $?*="Въведи първата парола" $?*="Въведи втората парола"
..» Смени паролата на друг ник://.msg ns newpass $$?="Напиши ника" $?*="Въведи нова парола" $?*="Въведи първата парола" $?*="Въведи втората парола"
.» Показване на аутиризираните адреси (ACCESS)
..» Добави маска://.msg ns acc add $$?="Въведи маска ( *!*ident@host*.com)"
..» Истрий маска://.msg ns acc del $$?="Въведи маска ( *!*ident@host*.com)"
..» Лист с маски://.msg ns acc list
.» Сложи опции на ника си (SET)
..» Кил Протекция (KILL)
...» Включи://msg ns set kill on
...» Изключи://msg ns set kill off
...-
...» Сегашно състояние://.msg ns set kill
..» Автоматично добавяне на хостмаски (AUTOMASK)
...» Включи://msg ns set automask on
...» Изключи://msg ns set automask off
...-
...» Сегашно състояние://.msg ns set automask
..» Смени паролата (PASSWORD)
...» Смени паролата://msg ns set password $?*="Въведи нова парола"
..» Защита на ника (NOEXPIRE)
...» Включи://msg ns set noexpire on
...» Изключи://msg ns set noexpire off
...-
...» Сегашно състояние://.msg ns set noexpire
..» Защита на ника (Secure)
...» Включи://msg ns set secure on
...» Изключи://msg ns set secure off
...-
...» Сегашно състояние://.msg ns set secure
..» Ниско ниво защита (UNSECURE)
...» Включи://msg ns set unsecure on
...» Изключи://msg ns set unsecure off
...-
...» Сегашно състояние://.msg ns set unsecure
..» Скриване на ника (PRIVATE)
...» Включи://msg ns set private on
...» Изключи://msg ns set private off
...-
...» Сегашно състояние://.msg ns set private
..» Получаване на мемота (MEMOS)
...» Включи://msg ns set memos on
...» Изключи://msg ns set memos off
...-
...» Сегашно състояние://.msg ns set memos
..» Анонсиране на нови мемота (NOTIFY)
...» Включи://msg ns set notify on
...» Изключи://msg ns set notify off
...-
...» Сегашно състояние://.msg ns set notify
..» анонсиране на мемота при свръзка с мрежата (SIGNON)
...» Включи://msg ns set signon on
...» Изключи://msg ns set signon off
...-
...» Сегашно състояние://.msg ns set signon
..» Слагане на имейл (EMAIL)
...» Сложи имейл://.msg ns set email $$?="Напиши имейла"
...» Махни имейл://.msg ns set email -
..» Слагане на сайт (URL)
...» Сложи сайт://.msg ns set rul $$?="Напиши сайта"
...» Махни сайт://.msg ns set url -
..» Скрий информация за ника ми (HIDE)
...» Включи://.msg ns set hide on
...» Изключи://.msg ns set hide off
...-
...» Скрий имейл://.msg ns set hide email
...» Скрий сайт://.msg ns set hide url
...» Скрий канали://.msg ns set hide chans
...» Скрий quit://.msg ns set hide quit
...» Скрий всичко://.msg ns set hide all
.» Искарай потребителя който използва ника ви (REVOVER)
..» Искарай го://.msg ns RECOVER $$?="Напиши ника" $?*="Въведи първата парола"
.» Освободи ника ми от NS (RELEASE)
..» Искарай го://.msg ns release $$?="Напиши ника" $?*="Въведи първата парола"
.» Премахни нереален клиент (GHOST)
..» Искарай го://.msg ns ghost $$?="Напиши ника" $?*="Въведи първата парола"
.» Виж инфо на ник (INFO)
..» Покажи инфо на ника ми://.msg ns info $me
..» Покажи инфо на друг ник://.msg ns info $$?="Напиши ника"
» MS
.» Испрати мемо (SEND)://.msg ms send $$?="Ник или името на канала (със #)" $$?="Напиши мемото"
.» виж всички мемота (LIST)://.msg ms list
.» Прочети мемо (READ)
..» прочети мемо://.msg ms read $$?="Номер на мемото"
..» прочети мемо на канал://.msg ms read $$?="името на канала (със #)"
..» прочети всички://.msg ms read all
.» Пренасочи мемо (FORWARD)
..» Пренасочи определено мемо към ник://.msg ms forward $$?="Номер на мемото" $$?="Напиши ника"
..» Пренасочи всички към ник://.msg ms forward all $$?="Напиши ника"
..-
..» Пренасочи определено мемо към канал://.msg ms forward $$?="Номер на мемото" $$?="Името на канала (със #)"
..» Пренасочи всички към канал://.msg ms forward all $$?="Името на канала (със #)"
.» Отговор на мемо (REPLY)
..» Отговори://.msg ms reply $$?="Номер на мемото" $$?="Напиши отговор"
.» Истрий Мемо (ДЕЛ)
..» Истриване на конкретно://.msg ms del $$?="Номер на мемото"
..» истриване на всички://.msg ms del all
» SS
.» Главна статистика
..» Покажи Главна статистика://.msg ss stats
.» Статистика за Хост
..» Покажи статистика за хост://.msg ss host $$?="Въведи хост ( *!*ident@host*.com)"
.» Статистика за домейн
..» Покажи статистика за домейн://.msg ss domain $$?="Въведи домейн"
.» Статистика за сървър
..» Покажи статистика за сървър://.msg ss server $$?="Въведи ирк сървър"
.» Списък с опер/админ
..» Покажи списък с опери / админи://.msg ss list
» Seen
.Seener://.seener
.търси на лична:/.seen $$?="Напиши ника"


Ако срещнете някакви проблеми пишете тук, или търсете в в чата ник Smirn0ff !!!

Надявам се да ви хареса и улесни работата в mIRC :)

:?:
 
Проблем: Копирах и поставих целият ти код. и ми се появи еи това ( да отбележа ,че този код е 3-тият който е в мИРК.
 
index каза:
Проблем: Копирах и поставих целият ти код. и ми се появи еи това ( да отбележа ,че този код е 3-тият който е в мИРК.

Сигурен ли си че си дал на View-Popup ?
 
:oops: :oops:
Aз съм го бил сложил на статус да е , като го смених да е на канал и работата стана .
МЕРСИ МНОГО
 
Това наистина беше МНОГО полезно.
Но вече е "беше"...
С новите сервизи почти нищо май не работи от него...
Ще напишеш ли едно и за новите сервизи ако не ти е трудно?... :?:
 
index каза:
Проблем: Копирах и поставих целият ти код. и ми се появи еи това ( да отбележа ,че този код е 3-тият който е в мИРК.
http://i.data.bg/07/02/17/240393_orig.jpg

Сложил си го за статуса за това не ти излиза в канала... сложи го за канал
 
Ами можеш ли да го направиш цветовете на никовете да не се сменят ами просто които са с @ да са в един цвят, които са с + да са с друг и другите да са трети? :)
 
PsiHO_giRL каза:
Ами можеш ли да го направиш цветовете на никовете да не се сменят ами просто които са с @ да са в един цвят, които са с + да са с друг и другите да са трети? :)
Отвори си мирката, натисни ALT+B после следвай
цифричките последователно :
304000_orig.jpg
 
като дам за дропване на канал защо пише да пиша друга команда може лида го направите сега по новото?
 

Горе