[MySQL] - Грешка при въвеждане на данните

Gasolincho

Registered
Ето формата за попълване

Код:
<form action="?select=add" method="post">
Име: <input maxlength="10" size="30" type="text" name="ime" class="text"><br>
Фамилия: <input maxlength="10" size="30" type="text" name="familiq" class="text"><br>
Телефон: <input maxlength="10" size="30" type="text" name="telefon" class="text"><br>
GSM: <input maxlength="10" size="30" type="text" name="gsm" class="text"><br>
E-Mail: <input maxlength="10" size="30" type="text" name="email" class="text"><br>
Група: <input maxlength="10" size="30" type="text" name="grupa" class="text"></center>
<center><input type="Submit" class="submit" value="Добави!"></form>


##############################

Ето и скрипта, към който препраща заявката и би трябвало да я вмъкне в БД...

Код:
$ime=$HTTP_POST_VARS['ime'];
$familiq=$HTTP_POST_VARS['familiq'];
$telefon=$HTTP_POST_VARS['telefon'];
$gsm=$HTTP_POST_VARS['gsm'];
$email=$HTTP_POST_VARS['email'];

mysql_connect(localhost,$user,$password);
@mysql_select_db($database) or die( "Unable to select database"); 

$query = ("INSERT INTO users (ime,familiq,telefon,gsm,email) VALUES('','$ime','$familiq','$telefon','$gsm','$email')");
if($query)
{
echo 'Успешно добавен';
}

mysql_query($query);
mysql_close();


След като изпълня заявката просто не добавя нищо в БД или ако добавя полетата са празни...

+1

П.П: Ето ми и БД скрипта,

CREATE TABLE `users` (
`id` int(10) NOT NULL auto_increment,
`ime` varchar(15) NOT NULL,
`familiq` varchar(30) NOT NULL,
`telefon` varchar(25) NOT NULL,
`gsm` varchar(15) NOT NULL,
`email` varchar(40) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
);

mod emagi: оптимизирано заглавие
 
$ime=$_POST['ime'];
$familiq=$_POST['familiq'];
$telefon=$_POST['telefon'];
$gsm=$_POST['gsm'];
$email=$_POST['email'];

mysql_connect(localhost,$user,$password) or die(mysql_error());
@mysql_select_db($database) or die( "Unable to select database");

$query = mysql_query("INSERT INTO users (ime,familiq,telefon,gsm,email) VALUES('$ime','$familiq','$telefon','$gsm','$email')") or die(mysql_error());
if($query)
{
echo 'Успешно добавен';
}

mysql_query($query);
mysql_close();

Пробвай така! :wink:
 
Код:
$ime=$HTTP_POST_VARS['ime'];
$familiq=$HTTP_POST_VARS['familiq'];
$telefon=$HTTP_POST_VARS['telefon'];
$gsm=$HTTP_POST_VARS['gsm'];
$email=$HTTP_POST_VARS['email'];

mysql_connect(localhost,$user,$password);
@mysql_select_db($database) or die( "Unable to select database");

$query = ("INSERT INTO users (ime,familiq,telefon,gsm,email) VALUES('".$ime."','".$familiq."','".$telefon."','".$gsm."','".$email."')");
$q = mysql_query($query);
if($q)
{
echo 'Успешно добавен';
}


mysql_close();

Пробвай така.
:?:
 

Горе