[mysql] вадене на резултати с пренасяне

Harry_Potter_

Registered
Значи опитвам се да покрам код където селектва потребителите от еди коя си база данни и да ги вади.Проблема е там че искам да направя така, че да вади 3 потребителя, след това 3 на следващия ред и така.Проблема е, че не работи както би трябвало и вади всичко на един ред.Опитах 1,2 промени но най-много го закарах до това да вади всеки потребител по 6 пъти(3 пъти по 2 реда :D).Ето кода:
Код:
else{
$usersOnRow = 3;
echo "<table width=\"416\" border=\"0\">";
for($r=0;$r<ceil(($num1)/$usersOnRow); $r++) {
echo "<tr>\n";
for($t=0; $t<$usersOnRow; $t++) {
while($row1 = mysql_fetch_array($query1)){
get_other_user_info($row1[secondperson], 'authorize', 'username');

$timestamp = time()-60;
if($second_uinfo['lastonline'] > $timestamp){
$user2_statuts =  "<img src=\"images/profile/icon_user_online.gif\" border=\"0\">";
}
else{
$user2_statuts = "<img src=\"images/profile/icon_user_offline.gif\">";
}
if($second_uinfo['avatar'] !== ""){
	$avatar = $second_uinfo['avatar'];
}
else{
	$avatar = "images/profile/noavatar.jpg";
}	
	
	echo "<td valign=\"top\"><table border=\"0\"><tr><td>$user2_statuts <a href=\"private_owls.php?page=write&to=$row1[secondperson]\"><img src=\"images/profile/icon_contact_pm.gif\" border=\"0\"></a></td></tr><tr><td><a href=\"profile.php?mode=view&user=$row1[secondperson]\"><img src=\"$avatar\" width=\"100\" height=\"100\" border=\"0\"></a></td></tr><td><a href=\"profile.php?mode=view&user=$row1[secondperson]\">$row1[secondperson]</a></td></tr></table></td>\n"; }

 }
echo "</tr>\n";
}


}
echo "</table>";
 

Горе