mySQL match

semprom

Registered
Как да направя тази заявка

Код:
    $my = mysql_query("SELECT id,name,tracker,status,added FROM surs_torrents 
     WHERE name LIKE '%".$search_query1."%' ORDER by ID DESC LIMIT $redove, $broinastranica") or header("location: index.php?error=request_failed");

да е с match а не с LIKE

Мерси +1
 
$my = mysql_query("SELECT id,name,tracker,status,added FROM surs_torrents
WHERE MATCH(name)AGAINST('".$search_query1."*' IN BOOLEAN MODE) ORDER by ID DESC LIMIT $redove, $broinastranica") or header("location: index.php?error=request_failed");

Но за да работи трябва да зададеш FULLTEXT индекс на колоната name. Но проблема е, че с MATCH може да се намират съвпадения започващи с търсената дума, а не както с LIKE и да завършват на нея.
Пример: Ако с LIKE търсиш думата WEB, ще ти извади резултати съдържащи WEBBING, SPIDERWEB, Докато с MATCH ще ти върне само WEBBING.

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/fulltext-boolean.html
Ето ти линк да попрочетеш малко за fulltext search.
:?:
 

Горе