.NET : Разпознаване дали зад URL адрес стои видео файл

emagi

Registered
Работя на следния проблем: чрез SQL statement извличам URL адреси от БД, като за всеки URL проверявам дали зад него стои реален видео WEB файл.
Правя следната проверка:
private void CheckUrlAdress(string urlAddress)
        {
            counter++;
            try
            {
                //Uri urlLink = new Uri(urlAddress);
                WebRequest request = HttpWebRequest.Create(urlAddress);
                request.Method = "GET";
                request.Timeout = timeout;
                using (HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse())
                {
                  if (response.StatusCode == HttpStatusCode.OK)
                    {
                        //Dts.Variables["BrokenUrl"].Value = true;
                        LogInfo(response.ContentType);
                    }

                    else
                    {
                        LogInfo("Error : " + urlAddress);
                    }
                }               
            }
            catch (Exception ex)
            {
                LogInfo("Error Exception: "+ex.Message);
            }
        }
Чрез response.ContentType ще определявам дали файла е видео стреам.
Лошото е, че ако ползвам само response-a като отправна точка, някой видео файлове ги и няма и имам пренасочване, към началната страница, имам имам
response.StatusCode ==200
Бихте ли ми дали идея, как със сигурност мога да кажа:
"-Зад този линк стои реален мултимедиен(ВИДЕО) файл, на кой може да се направи thumbnail, чрез ffmpeg
 
Идеята е да се вкара някакъв линк, и да се разбере дали е видео файл или не ? Така ли ?
 

Горе