Online

Player_pz

Registered
Може ли да ми кажете скрипт които да показва колко хора са онлайн
на секундата или за 5мин . ...такива работи ..?
 
аз съм намерил следния скрипт
Код:
<?
$file = "db.txt";
$expire = "30";
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

if (!$open = fopen($file,'a')) { echo "No database"; }

$a = file($file);
$open = fopen($file,'w');
if (count($a) == "0") { fwrite($open, "$ip|" . time() . "n"); }
else {
 foreach($a as $show) {
  $part = explode("|", $show);
  if ($part[1]+$expire <= time()) { }
  else {
   if ($ip == $part[0]) { }
   else { fwrite($open, "$show"); }
  }
 }
 fwrite($open, "$ip|" . time() . "n");
}
fclose($open);
echo "" . count(file($file)) . " user(s) online";
?>
 
Ето ти скрипт за регистриране.Паролите са криптират в база данни. Аз съм го писъл и пробвал няма да има проблеми.

<?
if(isset($_POST['text'])) /* post е името на субмит бутона, <input name="post.. > */
{
/* php*/
session_start();

$user = $_REQUEST['user'];
$pass = $_REQUEST['pass'];
$pass2 = $_REQUEST['pass2'];
$email = $_REQUEST['email'];


if(empty($user)){
echo 'Несте въвели юзър!';
exit;
}
if(empty($pass)){
echo 'Невълидна парола';
exit;
}
if(empty($email)){
echo 'Невълиден имейл!';
exit;
}
if($pass != $pass2)
{
echo('Поворната парола несъвпада с пърата');
exit;
}
$pass = md5($pass);

$query = mysql_pconnect('localhost', 'root', '');
if(!$query){
echo('Could not connect to database! Try again later');
exit;
}
mysql_select_db('klienti'); // база данни

$result = mysql_query("select * from users where user='$user'");
if (!$result)
return 'Could not execute query';
if (mysql_num_rows($result)>0)
return 'въвели сте вече вълиден юзър.';

$zaqvka = mysql_query("insert into users values
('NULL', '".$user."', '".$pass."', '".$email."')");
if($zaqvka){
echo '<strong>Създаден е Юзъра \'{$user}\' </strong> <p>Благодаря за регистрацията</p>';
return true;
}
return true;
$HTTP_SESSION_VARS['valid_user'] = $user;
}
else
{
?>
<html><head><title>Регистрация на потребител</title></head>
<form action="regisr.php" method="post"> // тук слагаш името на файла
Въведете следните стойности.<br>
Потребителско име:<br><input type="text" name="user"><br>
Парола:<br><input type="password" name="pass"><br>
Повтори парола:<br><input type="password" name="pass2"><br>
Е-майл<br><input type="text" name="email"><br>
<input type="submit" name="text" value="Прати">
<?
}
/* край */
?>

Ето и php скрипт с който да създадеш таблицата с която да използваш скрипта.Или ти сам си го напиши.Прей каквото си искаш аз да го дам и да няма повече въпроси ;) .

Код:
 <?
$user="root";
$password="";
$database="klienti";
mysql_connect(localhost,$user,$password);
@mysql_select_db($database) or die( "Unable to select database");
$query="CREATE TABLE users (id int(11) NOT NULL auto_increment,user varchar(30) NOT NULL,pass varchar(33) NOT NULL,email varchar(20) NOT NULL,PRIMARY KEY (id),UNIQUE id (id),KEY id_2 (id))";
mysql_query($query);
mysql_close();
?>
 

Горе