PHP и Goole Maps

http://code.google.com/apis/ajax/playground/?exp=localsearch#info_windows_sharing_v3


Това са примери за почти всичко, което Google предлага (както и за Карти - има много полезни примери).
 
мм но как се работи с тези кодове? Как при публикуване на обява да се маркира на картата и след това да излиза ?
 
Ето това е HTML-a на това, което ти дадох.

HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
 <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>Google Maps V3 API Sample</title>
  <script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
  <script type="text/javascript">

   var infowindow, map;
   function initialize() {
    var mapDiv = document.getElementById('map-canvas');
    map = new google.maps.Map(mapDiv, {
     center: new google.maps.LatLng(40.740, -74.18),
     zoom: 12,
     mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    });
   
    var content = '<strong>I am a shared info window!</strong>';
   
    infowindow = new google.maps.InfoWindow({
     content: content
    });
   
    google.maps.event.addListenerOnce(map, 'idle', addMarkers);
   }
   
   function addMarkers() {
    var bounds = map.getBounds();
    var southWest = bounds.getSouthWest();
    var northEast = bounds.getNorthEast();
    var lngSpan = northEast.lng() - southWest.lng();
    var latSpan = northEast.lat() - southWest.lat();
    for (var i = 0; i < 5; i++) {
     var latLng = new google.maps.LatLng(southWest.lat() + latSpan * Math.random(),
                       southWest.lng() + lngSpan * Math.random());
     var marker = new google.maps.Marker({
      position: latLng,
      map: map
     });
   
     google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {
      infowindow.open(map, this);
     });
    }
   }
   

   google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
  </script>
 </head>
 <body style="font-family: Arial; border: 0 none;">
  <div id="map-canvas" style="width: 500px; height: 400px"></div>
 </body>
</html>
​

и вече си редактираш функцията addMarkers, но става само с числа тоест адресът трябва да му имаш кординатите X, Y... тук не знам вече как ще си направиш системата
 

Горе