PHP script...много ли е трудно!?

Soul_Stealler

Registered
Много ли е трудно да се напише скрипт, който като му се нанесе сайт (например http://blablabla.com/) да му проверява линковете... Тоест, нанася се http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/ и скрипта преглежда папките и файловете и после ги изрежда отдолу така:

http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Fun%20clip/6pionin.mpg
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Fun%20clip/Bebe%20Karatist.mpeg
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Fun%20clip/div%20alkoholik.mpeg
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Fun%20clip/Falling.mpeg
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Fun%20clip/Figuristki.mpeg
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Fun%20clip/Formula.mpeg
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Fun%20clip/Fuck%20you.gif
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Fun%20clip/Fun%20clip%201.avi
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Fun%20clip/Lift.mov
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Fun%20clip/Maimuna.mov
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Fun%20clip/Na%20leti6teto....mov
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Fun%20clip/Preska4ane.avi
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Fun%20clip/Snimka%20za%20spomen.avi
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Sports%20Clips/1994%20Emo%20kostadinov.mpeg
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Sports%20Clips/1996%20Luis%20Figo%20vs%20Real%20Madrid.avi
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Sports%20Clips/BADEMA%20VS%20GOVEDATA.avi
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Sports%20Clips/BADEMA1.avi
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Sports%20Clips/BADEMA2.avi
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Sports%20Clips/letchkov.avi
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Sports%20Clips/SAKALIEV1.avi
http://info.datacom.bg/!a_tony666/Clips/Sports%20Clips/SAKALIEV2.avi
 
Имаше програма такава ... И после като влзезеш в сайта ти ги изкарва ама то трябваше да са маркирани...
 
Slavnell каза:
Какви са тия клипчета? :idea:
хах...това е само пример :wink:
---------------------------------------------------------------------------------------

Аз имам един такъв скрипт, ама не винаги открива файловете...например ми изкарва файловете от video.bol.bg , а от info.datacom.bg неще...нзн защо... ако искате ще ви го дам да го видите и да видите защо така става, защото аз поне незнам... :roll:
 
Ми...окс...ето:

mp3fen.html
Код:
<html>
<head>

<title>Mp3Fen</title>
<script type="text/javascript">
function mode1() {
     document.form.list.disabled=true;
     document.form.master.disabled=true;
     document.form.root.disabled=false;
}

function mode2() {
     document.form.list.disabled=false;
     document.form.master.disabled=false;
     document.form.root.disabled=true;
}
</script>
</head>
<body>
<center>
<form name="form" action="mp3fen.php" method="GET">
<table cellpadding="3" border="2"><tr><th bgcolor="lightgreen">mode</th><td> 1
<input type="radio" name="mode" value="1" onChange="mode1()" checked>
</td></tr>
<tr><th bgcolor="lightgreen">mode</th><td> 2
<input type="radio" name="mode" value="2" onChange="mode2()">
</td></tr>
<tr><th bgcolor="lightgreen">list</th><td>
<input type="text" name="list" size="70" disabled>
</td></tr>
<tr><th bgcolor="lightgreen">root</th><td>
<input type="text" name="root" size="70">
</td></tr>
<tr><th bgcolor="lightgreen">master mp3-list</th><td>
<input type="text" name="master" size="70" disabled>
</td></tr>
</table>
<br>
Lite output:
<input type="checkbox" name="lite" value="1">
<br><br>
<input type="submit" value="Get it!" style="background-color:lightgreen; width: 200">
</form>
</center>
</body>
</html>

mp3fen.php
Код:
<?php

 ////////////////
 //Cr3at0r: 0mg//
////////////////

error_reporting(E_ERROR);

$mode = $_GET['mode'];
$list = $_GET['list'];
$root = $_GET['root'];
$master = $_GET['master'];
$lite = $_GET['lite'];
$flag = false;
$color = "";
$count = $lcount = 0;

function formatstr($str) {
    $str = str_replace("%20", " ", $str);
    return $str;
}

function liteformat($str) {
        $str = formatstr($str);
        $pos = strpos($str, "free.evro.net/");
        $str = substr($str, $pos+14);
        return $str;
}

function parsedata($path, $str) {
    global $dirs, $color, $count, $lite, $lcount;
//    $ext = array(".aif", ".ifc", ".iff", ".au", ".snd", ".m3u", ".mid", ".idi", ".mp3", ".wav", ".wax", ".wma", ".rmi", ".ogg", ".ra", ".rma", ".asf", ".asx", ".wm", ".wmx", ".avi", ".ivf", ".mov", ".qt", ".peg", ".mpg", ".mpe", ".mpv", ".m1v", ".mp2", ".mpa", ".pv2", ".p2v", ".wmp", ".wmv", ".wvx", ".zip", ".tar", ".tgz", ".gz", ".bz2", ".rar", ".par", ".img", ".rpm", ".deb", ".iso", ".peg", ".jpg", ".gif", ".iff", ".png", ".bmp", ".mdb", ".xls", ".xlc", ".msg", ".pst", ".doc", ".dot", ".ppt", ".pot", ".pps", ".pdf", ".txt", ".rtf", ".exe", ".com", ".bat");
    $ext = array(".aif", ".ifc", ".iff", ".au", ".snd", ".m3u", ".mid", ".idi", ".mp3", ".wav", ".wax", ".wma", ".rmi", ".ogg", ".ra", ".rma", ".asf", ".asx", ".wm", ".wmx", ".avi", ".ivf", ".mov", ".qt", ".peg", ".mpg", ".mpe", ".mpv", ".m1v", ".mp2", ".mpa", ".pv2", ".p2v", ".wmp", ".wmv", ".wvx", ".zip", ".tar", ".tgz", ".gz", ".bz2", ".rar", ".par", ".img", ".rpm", ".deb", ".iso", ".peg", ".jpg", ".gif", ".iff", ".png", ".bmp", ".mdb", ".xls", ".xlc", ".msg", ".pst", ".doc", ".dot", ".ppt", ".pot", ".pps", ".pdf", ".txt", ".rtf", ".exe", ".com", ".bat");
    $astart = strpos($str, "<A HREF=\"")+9;
    $aend = strpos($str, ">", $astart);
    $datastart = strpos($str, "</A>", $aend)+4;
    $a = substr($str, $astart, ($aend-$astart-1));
    $b = formatstr($a);
    $data = substr($str, $datastart);
    if ($a[strlen($a)-1] == "/"){
        $dirs[] = $path.$a;
//        var_dump($path.$a);
        return;
        }
    elseif (in_array(strtolower(substr($a, strrpos($a, "."))), $ext) && $lite != 1) {
        if ($color == "#DDDDDD") $color = "#EEEEEE"; else $color = "#DDDDDD";
        $link = "<tr bgcolor=\"".$color."\"><th><a href=\"$path"."$a\" style='color: black'>$b</a></th><td><font size='2'>$data</font></td></tr>";
        $count++;
        return $link;
    }
    elseif (in_array(strtolower(substr($a, strrpos($a, "."))), $ext) && $lite == 1) {
//            $link = "<a href=\"$path"."$a\">".liteformat($path.$a)."</a><br>";
         $link = $path.$a."<br>";
            $lcount++;
            return $link;
    }
    else return;
}

function getdata() {
    global $dirs, $master, $count, $lite;
    if (!empty($master))
    $mf = fopen($master, "a");
    $i = 0;
    $count = 0;
    $flag = false;
    if ($lite != 1) {
        fwrite($mf, "<br><b>". formatstr($dirs[0]) ."</b><table border='2'><tr bgcolor='lightgreen'><th>File</th><th width='180'>Info</th></tr>");
        echo "<br><b>". formatstr($dirs[0]) ."</b><table border='2'><tr bgcolor='lightgreen'><th>File</th><th width='180'>Info</th></tr>";
    }
    while (!empty($dirs[$i])) {
        $file = file($dirs[$i]);
        foreach ($file as $line) {
            if ($flag && strstr($line, "<A HREF=")) {
                $data = parsedata($dirs[$i], $line);
                echo $data;
                fwrite($mf, $data);
            }
            if (strstr($line, ">Parent Directory</A>") != false) $flag = true;
        }
    $i++;
    $flag = false;
    }
    if ($lite != 1) {
            fwrite($mf, "</table>Count of files found: $count");
            echo "</table>Count of files found: $count";
    }
fclose($mf);
}

switch ($mode) {
    case 1:
    $dirs[0] = $root;
    getdata();
    break;
    case 2:
    $lines = file($list);
    foreach ($lines as $line) {
        if ($line[strlen($line)-1] != "/") $line = substr($line, 0, (strlen($line)-1));
        $dirs = array($line);
        getdata();
    }
    break;
    default:
    echo "<b>PLEASE CHOOSE MODE!!!</b>";
    break;
}
echo "<br><center><b>All files listed: ".$lcount."</b></center>";

?>
 
за фаиловете от info.datacom.bg
http://213.91.234.67/widow/
а случайно някао да знае как е направена тая търсачка ?
 
Тази търсачка нищо не ми намира обаче ми спече браузера.
Що така не знам.

Ето ти кратък код за търсене на файлове от папка.
Може да се преработи и да стане.
Прегледай тази тема:

http://web-tourist.net/forum/viewtopic.php?p=153#153
 
Warning: opendir(http://info.datacom.bg/boich/): failed to open dir: not implemented in c:\appserv\www\projects\mp3fen\search.php on line 13

Warning: readdir(): supplied argument is not a valid Directory resource in c:\appserv\www\projects\mp3fen\search.php on line 18

Warning: closedir(): supplied argument is not a valid Directory resource in c:\appserv\www\projects\mp3fen\search.php on line 25


:shock: :shock: :shock:
 

Горе