PHP USER-AGENT

if (preg_match("/windows nt 5.1/i",$user_info)) $temp = 'Windows XP';
elseif (preg_match("/windows xp/i",$user_info)) $temp = 'Windows XP';
elseif (preg_match("/linux/i",$user_info)) $temp = 'Linux';
elseif (preg_match("/macintosh/i",$user_info)) $temp = 'Macintosh';
elseif (preg_match("/win 9x 4.90/i",$user_info)) $temp = 'Windows ME';
elseif (preg_match("/windows me/i",$user_info)) $temp = 'Windows ME';
elseif (preg_match("/windows nt 5.0/i",$user_info)) $temp = 'Windows 2000';
elseif (preg_match("/windows 2000/i",$user_info)) $temp = 'Windows 2000';
elseif (preg_match("/windows nt 3.1/i",$user_info)) $temp = 'Windows 3.1';
elseif (preg_match("/windows nt 3.5.0/i",$user_info)) $temp = 'Windows 3.5';
elseif (preg_match("/windows nt 3.5.1/i",$user_info)) $temp = 'Windows 3.51';
elseif (preg_match("/windows nt 4.0/i",$user_info)) $temp = 'Windows NT 4.0';
elseif (preg_match("/windows 98/i",$user_info)) $temp = 'Windows 98';
elseif (preg_match("/windows 95/i",$user_info)) $temp = 'Windows 95';
elseif (preg_match("/sunos/i",$user_info)) $temp = 'Sun';
else return NULL;
}


Нещо такова примерно върши ли ти работа?Това е за ос .[/code]
 
Ти май не ме разбра :roll: .. аз искам да изпращам мой си User-Agent!

1. Зареждам скрипта.
2. Той отваря да чете някакъв сайт.
3. В скрипта съм задал какъв User-Agent да изпрати на сайта..

пр. пускам скрипта, задал съм му да прочете http://web-tourist.net и да му изпрати за user-agent MyCool User-Agent bla-bla v0.1 .. примерно :lol: - в момента изписва PHP версията (PHP/5.2.0).
 
Незнам какво искаш да кажеш под user agent -браузар или ОС.Ето ти код за браузър

br.php
Код:
<?
function get_userinfo(){
	if($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]){
		return $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];
	} 
	if(getenv("HTTP_USER_AGENT")){
		return getenv("HTTP_USER_AGENT");
	}
	return NULL;
}
function get_user_browser(){
	$user_info = get_userinfo();
	require_once('browser_list.php');
	foreach($explorers_types as $sub => $name){
		if(eregi($explorer_string[$sub],$user_info)){ return $name;break;}
	}
	return NULL;
}
$operating = get_user_browser();
echo"$operating";
?>

browser_list.php
Код:
<?php
//List na nai-izpolzwanite exploreri
$explorers_types[] = 'Internet Explorer 1.0 NE STRUWA';
$explorer_string[] = 'Microsoft Internet Explorer/4.0b1 (Windows 95)';

$explorers_types[] = 'Internet Explorer 1.5 NE STRUWA';
$explorer_string[] = 'MSIE 1.5';

$explorers_types[] = 'Internet Explorer 2.0 NE STRUWA';
$explorer_string[] = 'MSIE 2.0';

$explorers_types[] = 'Internet Explorer 3.01 NE STRUWA';
$explorer_string[] = 'MSIE 3.01';

$explorers_types[] = 'Internet Explorer 5.0 NE STRUWA';
$explorer_string[] = 'SunOS 5.9 sun4u';

$explorers_types[] = 'Internet Explorer 5.1 NE STRUWA';
$explorer_string[] = 'MSIE 5.17';

$explorers_types[] = 'Internet Explorer 5.2 NE STRUWA';
$explorer_string[] = 'MSIE 5.23';

$explorers_types[] = 'Internet Explorer 5.5 NE STRUWA';
$explorer_string[] = 'MSIE 5.5';

$explorers_types[] = 'Internet Explorer 6.0 NE STRUWA';
$explorer_string[] = 'MSIE 6.0; Windows NT 5.1';

$explorers_types[] = 'Internet Explorer 7.0 NE STRUWA';
$explorer_string[] = 'MSIE 7.0b';

#############KRAI NA IE EXPLORERITE########################

$explorers_types[] = 'Firefox 1.0 GORE-DOLU STAWA...';
$explorer_string[] = 'Firefox/1.0';

$explorers_types[] = 'Firefox 1.04 GORE-DOLU STAWA...';
$explorer_string[] = 'Firefox/1.0.4';

$explorers_types[] = 'Firefox 1.06 GORE-DOLU STAWA...';
$explorer_string[] = 'Firefox/1.0.6';

$explorers_types[] = 'Firefox 1.07 GORE-DOLU STAWA...';
$explorer_string[] = 'Firefox/1.0.7';

$explorers_types[] = 'Firefox 1.5b GORE-DOLU STAWA...';
$explorer_string[] = 'Firefox/1.4';

$explorers_types[] = 'Firefox 1.5b GORE-DOLU STAWA...';
$explorer_string[] = 'Firefox/1.5';

$explorers_types[] = 'Mozilla SeaMonkey GORE-DOLU STAWA...';
$explorer_string[] = 'SeaMonkey/1.1a';

###############KRAI NA  FF EXPLORERITE#############

$explorers_types[] = 'Netscape 3.0 GORE-DOLU STAWA...';
$explorer_string[] = 'Mozilla/3.0';

$explorers_types[] = 'Netscape 4.61 GORE-DOLU STAWA...';
$explorer_string[] = 'Mozilla/4.61';

$explorers_types[] = 'Netscape 4.7 GORE-DOLU STAWA...';
$explorer_string[] = 'Mozilla/4.7C-CCK-MCD';

$explorers_types[] = 'Netscape 4.8 GORE-DOLU STAWA...';
$explorer_string[] = 'Mozilla/4.8';

$explorers_types[] = 'Netscape 7.0 GORE-DOLU STAWA...';
$explorer_string[] = 'Netscape/7.0';

$explorers_types[] = 'Netscape 7.1 GORE-DOLU STAWA...';
$explorer_string[] = 'Netscape/7.1';

$explorers_types[] = 'Netscape 8.0.1 GORE-DOLU STAWA...';
$explorer_string[] = 'Netscape/8.0.1';

#################KRAI NA  NETSCAPE BRAUZARITE################

$explorers_types[] = 'Opera 6.03 brawo be,the best browser';
$explorer_string[] = 'Opera 6.03';

$explorers_types[] = 'Opera 7.23 brawo be,the best browser';
$explorer_string[] = 'Nokia9500/7.23';

$explorers_types[] = 'Opera 8.0 brawo be,the best browser';
$explorer_string[] = 'Opera/8.0';

$explorers_types[] = 'Opera 8.02 brawo be,the best browser';
$explorer_string[] = 'Opera/8.02';

$explorers_types[] = 'Opera 8.50 brawo be,the best browser';
$explorer_string[] = 'Opera/8.50';

$explorers_types[] = 'Opera 9.0 brawo be,the best browser';
$explorer_string[] = 'Opera/9.0';

##################KRAI NA OPERITE######################

$explorers_types[] = 'Safari 125 ni go znam toz';
$explorer_string[] = 'Safari/125';

$explorers_types[] = 'Safari 312 ni go znam toz';
$explorer_string[] = 'Safari/312';

$explorers_types[] = 'Safari 2.0 ni go znam toz';
$explorer_string[] = 'Safari/412';

#################KRAI NA SAFARI BRAUZARITES######################

$explorers_types[] = 'Avant Browser stawa...';
$explorer_string[] = 'Avant Browser';

$explorers_types[] = 'Konqueror stawa...';
$explorer_string[] = 'Konqueror';

$explorers_types[] = 'Minimo stawa...';
$explorer_string[] = 'Minimo';

$explorers_types[] = 'Mozilla stawa...';
$explorer_string[] = 'X11; U; Linux i686; cs-CZ; rv:';

$explorers_types[] = 'WebPro stawa...';
$explorer_string[] = 'WebPro/3.0.1a';

$explorers_types[] = 'OmniWeb 5.1.1 stawa...';
$explorer_string[] = 'OmniWeb/v563.51';

$explorers_types[] = 'OmniWeb 5.1.2 stawa...';
$explorer_string[] = 'OmniWeb/v563.57';

$explorers_types[] = 'ELinks 0.4 stawa...';
$explorer_string[] = 'ELinks';

$explorers_types[] = 'Links 0.99 stawa...';
$explorer_string[] = '0.99pre14';

$explorers_types[] = 'Links 2.1 stawa...';
$explorer_string[] = 'Links';

$explorers_types[] = 'Lynx 2.84 stawa...';
$explorer_string[] = 'Lynx/2.8.4rel.1';

$explorers_types[] = 'OffByOne stawa...';
$explorer_string[] = 'OffByOne';

$explorers_types[] = 'w3m stawa...';
$explorer_string[] = 'w3m/0.5.1';

/* +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
		KRAI NA FAILA
---------------------------------------*/

?>

Значи това кадето е $explorers_types[] = 'pishesh kakwoto iskash';
$explorer_string[] = 'ima i wersiq na brower-a;'

Демо Отвори го с 2 или 3 от браузарите в файла по-горе за да видиш ефекта


Дано това си искал
 
@human, ти пак не си разбрал ;)
Не ми трябва да ми показва на еди-кой-си какъв му е browser-а, а аз да си задам мой собствен (на скрипта) и като го пусна да check-не някой сайт, да му изпраща за browser (user-agent) този, който съм задал...
 
http://web-tourist.net/newwebagent/webtourist/webagent.php

там където показва браузер и др. да пише примерно DJCharge това иска да направи.
 
а това какво ще рече?

Код:
Notice: ob_flush() [ref.outcontrol]: failed to flush buffer. No buffer to flush. in D:\24.12.2006\test1\Linkchecker.php on line 171
200 OK

Checking link: http://web-tourist.net/rss_forum.php ...

Notice: ob_flush() [ref.outcontrol]: failed to flush buffer. No buffer to flush. in D:\24.12.2006\test1\Linkchecker.php on line 192
200 OK


Notice: ob_flush() [ref.outcontrol]: failed to flush buffer. No buffer to flush. in D:\24.12.2006\test1\Linkchecker.php on line 208
 
Ъъъ, нямам идея :shock:

btw става да си сложиш и referer :twisted:

$out .= "Referer: http://www.maraa.fe\r\n";
$out .= "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)\r\n\r\n";


...и все пак не се ли намери някой, който да обади как най-лесно ще стане работата - отваряне на сайт за четене, изпращане лъжливо инфо (referer & browser) и ..това е ;)

EDIT: Вече не ми трябва help, успях да го направя ... лесничко е ;)

- Хи-хИ :lol:
А сега да продължим с идеята, която не смятам да споделя.. :oops:
 

Горе