Pop-up прозорец или нещо такова (+1)

nekafludpich123

Registered
<a href="http://bgtop.net/in.php/1240600280" target="_blank"><img src="http://pic-bg.net/files/z6cggaae1ry15wo69ylo.gif" alt="Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!" border="0" /></a>

Значи искам този код да кажем да го сложа в прозорец , който да се появява в сайта ми, но след като даден потребител вече цъкне на този прозорец той вече да не се появява в следващите 24 часа. Знам , че тук има урок с такава лента , но мен лентата не ме устройва много

Искам да се появява прозорец с картинката , да кажем посредата на сайта или нещо подобно и естествено , ако не иска потребител да гласува да може да си го затвори , но при рефреш пак да се появява

да се надяваме , че ме разбрахте... Става въпрос за този сайт : http://movtrailers.com
 
За изчезването е същото като лентата(има я в уроците) - записваш ип-тата на тези които са кликнали през последните 24 часа, правиш 1 проверка и ако са гласували през последните 24 часа не се показва, а ако не са се показва :)
 
Е да ама ми е трудно да ги съчетая 2та урока в един...? Малко помощ ще може ли..? :) :)

Ако някой ми го направи ще съм му мн бл.
 
Код за индекса

Код:
<script type="text/javascript" src="popup-window.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
function showp() 
  { 
popup_show('popup', 'popup_drag', 'popup_exit', 'screen-center', 0, 0); 
  } 
window.onload = function() 
  { 
  setTimeout("showp()", 1*1); 
  } 
</script> 
<div class="popup" id="popup" style="display: none;"> 
<div class="showpopuph" id="popup_drag"> 
<img class="showpopupe" id="popup_exit" src="images/showpopupe.png" alt=""> 
   BgTop 
</div> 
<div class="showpopupb"> 
<center><a href="http://bgtop.net/in.php/1240600280" target="_blank"><img src="http://pic-bg.net/files/z6cggaae1ry15wo69ylo.gif" alt="Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!" border="0" /></a></center></div></div>


popup-window.js

Код:
// Copyright (C) 2005-2008 Ilya S. Lyubinskiy. All rights reserved. 
// Technical support: http://www.php-development.ru/ 
// 
// YOU MAY NOT 
// (1) Remove or modify this copyright notice. 
// (2) Re-distribute this code or any part of it. 
//   Instead, you may link to the homepage of this code: 
//   http://www.php-development.ru/javascripts/popup-window.php 
// 
// YOU MAY 
// (1) Use this code on your website. 
// (2) Use this code as part of another product. 
// 
// NO WARRANTY 
// This code is provided "as is" without warranty of any kind. 
// You expressly acknowledge and agree that use of this code is at your own risk. 

// USAGE 
// 
// function popup_show(id, drag_id, exit_id, position, x, y, position_id) 
// 
// id     - id of a popup window; 
// drag_id   - id of an element within popup window intended for dragging it 
// exit_id   - id of an element within popup window intended for hiding it 
// position  - positioning type: 
//        "element", "element-right", "element-bottom", "mouse", 
//        "screen-top-left", "screen-center", "screen-bottom-right" 
// x, y    - offset 
// position_id - id of an element relative to which popup window will be positioned 


// ***** Variables ************************************************************* 

var popup_dragging = false; 
var popup_target; 
var popup_mouseX; 
var popup_mouseY; 
var popup_mouseposX; 
var popup_mouseposY; 
var popup_oldfunction; 


// ***** popup_mousedown ******************************************************* 

function popup_mousedown(e) 
{ 
 var ie = navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer"; 

 popup_mouseposX = ie ? window.event.clientX : e.clientX; 
 popup_mouseposY = ie ? window.event.clientY : e.clientY; 
} 


// ***** popup_mousedown_window ************************************************ 

function popup_mousedown_window(e) 
{ 
 var ie = navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer"; 

 if ( ie && window.event.button != 1) return; 
 if (!ie && e.button      != 0) return; 

 popup_dragging = true; 
 popup_target  = this['target']; 
 popup_mouseX  = ie ? window.event.clientX : e.clientX; 
 popup_mouseY  = ie ? window.event.clientY : e.clientY; 

 if (ie) 
    popup_oldfunction = document.onselectstart; 
 else popup_oldfunction = document.onmousedown; 

 if (ie) 
    document.onselectstart = new Function("return false;"); 
 else document.onmousedown  = new Function("return false;"); 
} 


// ***** popup_mousemove ******************************************************* 

function popup_mousemove(e) 
{ 
 var ie   = navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer"; 
 var element = document.getElementById(popup_target); 
 var mouseX = ie ? window.event.clientX : e.clientX; 
 var mouseY = ie ? window.event.clientY : e.clientY; 

 if (!popup_dragging) return; 

 element.style.left = (element.offsetLeft+mouseX-popup_mouseX)+'px'; 
 element.style.top = (element.offsetTop +mouseY-popup_mouseY)+'px'; 

 popup_mouseX = ie ? window.event.clientX : e.clientX; 
 popup_mouseY = ie ? window.event.clientY : e.clientY; 
} 

// ***** popup_mouseup ********************************************************* 

function popup_mouseup(e) 
{ 
 var ie   = navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer"; 
 var element = document.getElementById(popup_target); 

 if (!popup_dragging) return; 

 popup_dragging = false; 

 if (ie) 
    document.onselectstart = popup_oldfunction; 
 else document.onmousedown  = popup_oldfunction; 
} 

// ***** popup_exit ************************************************************ 

function popup_exit(e) 
{ 
 var ie   = navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer"; 
 var element = document.getElementById(popup_target); 

 popup_mouseup(e); 
 element.style.display = 'none'; 
} 


// ***** popup_show ************************************************************ 

function popup_show(id, drag_id, exit_id, position, x, y, position_id) 
{ 
 var element   = document.getElementById(id); 
 var drag_element = document.getElementById(drag_id); 
 var exit_element = document.getElementById(exit_id); 

 var width    = window.innerWidth ? window.innerWidth : document.documentElement.clientWidth; 
 var height    = window.innerHeight ? window.innerHeight : document.documentElement.clientHeight; 

 element.style.position = "absolute"; 
 element.style.display = "block"; 

 if (position == "element" || position == "element-right" || position == "element-bottom") 
 { 
  var position_element = document.getElementById(position_id); 

  for (var p = position_element; p; p = p.offsetParent) 
   if (p.style.position != 'absolute') 
   { 
    x += p.offsetLeft; 
    y += p.offsetTop; 
   } 

  if (position == "element-right" ) x += position_element.clientWidth; 
  if (position == "element-bottom") y += position_element.clientHeight; 

  element.style.left = x+'px'; 
  element.style.top = y+'px'; 
 } 

 if (position == "mouse") 
 { 
  element.style.left = (document.documentElement.scrollLeft+popup_mouseposX+x)+'px'; 
  element.style.top = (document.documentElement.scrollTop +popup_mouseposY+y)+'px'; 
 } 

 if (position == "screen-top-left") 
 { 
  element.style.left = (document.documentElement.scrollLeft+x)+'px'; 
  element.style.top = (document.documentElement.scrollTop +y)+'px'; 
 } 

 if (position == "screen-center") 
 { 
  element.style.left = (document.documentElement.scrollLeft+(width -element.clientWidth )/2+x)+'px'; 
  element.style.top = (document.documentElement.scrollTop +(height-element.clientHeight)/2+y)+'px'; 
 } 

 if (position == "screen-bottom-right") 
 { 
  element.style.left = (document.documentElement.scrollLeft+(width -element.clientWidth ) +x)+'px'; 
  element.style.top = (document.documentElement.scrollTop +(height-element.clientHeight) +y)+'px'; 
 } 

 drag_element['target']  = id; 
 drag_element.onmousedown = popup_mousedown_window; 

 exit_element.onclick   = popup_exit; 
} 


// ***** Attach Events ********************************************************* 

if (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") 
   document.attachEvent  ('onmousedown', popup_mousedown); 
else document.addEventListener('mousedown', popup_mousedown, false); 

if (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") 
   document.attachEvent  ('onmousemove', popup_mousemove); 
else document.addEventListener('mousemove', popup_mousemove, false); 

if (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") 
   document.attachEvent  ('onmouseup', popup_mouseup); 
else document.addEventListener('mouseup', popup_mouseup, false);


Ето пробвай сега ако не стане ми пиши
 

Горе