preg_match

What

Registered
Не знам но това preg_match се бъгва от време на време....
3 линка в цялата страница и аз искам да взема href на единия като знам че между <а> и </а> се съдържа думата "Развийте"

по грешен начин ли го правя - не знам...

Код:
preg_match('/<a href="(.*?)">Развийте(.*?)<\/a>/',$contents,$ime);
би трябвало да стане така. и преди съм правил подобно нещо.
 
казах че се садържа "Развиийте" а не че то е само там
и пич как така аз ще го задавам тоя лин като той се ТЪРСИ от чужд сайт....???
 
Това ли искаш?
Код:
<?php
$site = "Linkkamsaita.com";
$str = file_get_contents($site);
preg_match_all('/<a href="(.*)">Развийте<\/a>/iUs',$str,$match);
if(isset($match[1][0])) {
print $match[1][0];
}
else {
echo "Не се съдържа думата Развийте в този сайт!";
}
?>
 
а бе ТЪРСИ не това...
ще повторя...
има чужд сайт - от него взимам съдържанието - от съдържанието искам да взема един линк - линка съдържа (което ще значи че може един път да е "Развийте 1" друг път да е "Развийте 243256") думата "Развийте" и още няколко символа след нея - това е единствения линк който съдържа думата - искам да взема href на линка.

....
 
Код:
<?php
 preg_match_all('/<a href="(.*)">Развийте(.*)<\/a>/iUs',$promenliva,$match);
print $match [1][0];
?>
Това е ако има Развийте 1231253 ще го намери и ще ти изведе линка
 

Горе