Prettify linemus

dakata__92

Super Moderator
Защо при мен не се получава тази функция ? Имам в CSS-а нужния код, ии съм поставил <pre class="prettyprint linenums" > ...

[css]
ol.linenums { margin-top: 0; margin-bottom: 0 } /* IE indents via margin-left */
li.L0,
li.L1,
li.L2,
li.L3,
li.L5,
li.L6,
li.L7,
li.L8 { list-style-type: none }
/* Alternate shading for lines */
li.L1,
li.L3,
li.L5,
li.L7,
li.L9 { background: #eee }
[/css]
Дори да премахна този ред пак не се получава { list-style-type: none } и се чудя къде греша :shock:
 
Fakeheal каза:
Какво е това? Нещо не разбрах.
Тя трябва да добавя номерация на редовете на кода :
http://google-code-prettify.googlecode.com/svn/trunk/README.html
 

Горе