$row date

sentenello

Registered
в моя случай имам
Код:
$date = date('d-m-Y H:i:s');
като това го инсертвам в БД.
След това го изкарвам така
Код:
$date = $row['date'];
и в таблицата слагам
Код:
<td>$date</td>

Въпроса ми е как да направя така че в едното тд да имам само ден.месец,година а в другото час....
Нещо не мога да го разделя :)
 
DeathGuard_ каза:
Запиши
$chas = date("H:i:s"); //час
$date = date("d-m-Y"); //дата
И ги слагай в две полета в дб после ги извиквай с различни променливи ;)

Бил съм много близо :) Цялата работа заради грешка в заявката.
Все пак

Вие дадохте една точка за support на DeathGuard_ .
Натиснете тук за да се върнете в темата.
 
има и по лесен начин без да записваш две http://bg.php.net/manual/bg/function.explode.php
 

Горе