RSS Бот за phpBB2

alex95_bg_2

Registered
Здравейте :)
от много време ме караха да го пусна тази бот и ето че го пуснах :lol:

Той чете rss от адрес и пуска всяка новина в тема
Самият бот е авторски но функцията за пускане на пост не е
Нея с много мъки я намерих в един от архивите на wayback machine

Можете да свалите бота от тук:
http://alexsoft-bg.com/wt/download/bot_phpbb.tar.gz
EDIT:
Или от тук
http://4storing.com/63psr6/01e01e3f3cb926183be587da7fbbc2e6.html
Демо:
http://gimp-bg.com/forums/viewforum.php?f=5

Като начало си регистрирате един потребител от нормалната форма за регистрация и виждате user id-то му

Първият файл е този с конфигурацията за настройките по подразбиране:
defaults.php
Код:
<?php
/*
Име: Ботчо
Версия: 0.7a
Автор: Алекс (http://alexsoft-bg.com)
Описание: Бот, който чете rss feed-ове и ги пуска като теми в phpBB2
Demo: http://gimp-bg.com/forums/viewforum.php?f=5
Файл: Конфигурация

!!!!!
Това са стоиностите по подразбиране, т.е. може да изберете други от CP но те няма да се помнят
!!!!
*/

if ( !defined('IN_PHPBB') )
{
	die('Hacking attempt');
}

$phpbb_root_path = '../forums/'; // пътя до форума

$default = array();

$default['user_id'] = 2; // от кое userid пише бота
$default['forum_id'] = 5; // в кой форум пише бота
$default['broi'] = 20; // колко теми пуска бота от rss
$default['adres'] = 'http://www.kaldata.com/rosebud/rss.php?catid=3'; // от кой адрес взима rss

?>

след него идва формата от която може да го пуснете, дори и с други параметри:
cp.php
Код:
<?php
/*
Име: Ботчо
Версия: 0.7a
Автор: Алекс (http://alexsoft-bg.com)
Описание: Бот, който чете rss feed-ове и ги пуска като теми в phpBB2
Demo: http://gimp-bg.com/forums/viewforum.php?f=5
Файл: Контрол панел
*/

define('IN_PHPBB', true);

include("./defaults.php");
?>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" >
<h1>Бот Контрол Панел</h1>
<br />

<form action="bot.php" method="get">
<table>

<tr><td><td>От кой адрес да взимам?</td><td><input type="text" name="adres" value="<?=$defaults['adres']?>" size="40"/></td></tr>
<tr><td><td>Колко теми да пускам?</td><td><input type="text" name="broi" value="<?=$defaults['broi']?>" size="40"/></td></tr>
<tr><td><td>В кое форумид пиша?</td><td><input type="text" name="userid" value="<?=$defaults['forum_id']?>" size="40"/></td></tr>
<tr><td><td>За кое юзърид се представям?</td><td><input type="text" name="userid" value="<?=$defaults['user_id']?>" size="40"/></td></tr>
<tr><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2"><input type="submit" value="Пусни бота"/></td></tr>

</table>
</form>

ето го файла с функцията за пускане на пост:
insert_post.php
Код:
<?php
/***************************************************************************
 *             insert_post.php
 *           -------------------------------
 *  Author 		: 	netclectic - Adrian Cockburn - adrian@netclectic.com
 *  Created 		: 	Monday, Sept 23, 2002
 *  Modified 		: 	Sunday, Feb 23, 2003
 ***************************************************************************/

if ( !defined('IN_PHPBB') )
{
	die('Hacking attempt');
}

include_once($phpbb_root_path . 'includes/bbcode.'.$phpEx);
include_once($phpbb_root_path . 'includes/functions_post.'.$phpEx);
include_once($phpbb_root_path . 'includes/functions_search.'.$phpEx);


function insert_post( 
  $message, 
  $subject, 
  $forum_id, 
  $user_id, 
  $user_name, 
  $user_attach_sig, 
  $topic_id = NULL, 
  $topic_type = POST_NORMAL, 
  $do_notification = false, 
  $notify_user = false, 
  $current_time = 0, 
  $error_die_function = '', 
  $html_on = 0, 
  $bbcode_on = 1, 
  $smilies_on = 1 )
{
  global $db, $board_config, $user_ip;

  // initialise some variables
  $topic_vote = 0; 
  $poll_title = '';
  $poll_options = '';
  $poll_length = '';
  $mode = 'reply'; 

  $bbcode_uid = ($bbcode_on) ? make_bbcode_uid() : ''; 
  $error_die_function = ($error_die_function == '') ? "message_die" : $error_die_function;
  $current_time = ($current_time == 0) ? time() : $current_time;
  
  // parse the message and the subject 
  $message = str_replace("\'", "''", prepare_message(trim($message), $html_on, $bbcode_on, $smilies_on, $bbcode_uid)); 
  $subject = str_replace("\'", "''", trim($subject)); 
  $username = str_replace("\'", "''", trim(strip_tags($user_name))); 
  
  // if this is a new topic then insert the topic details
  if ( is_null($topic_id) )
  {
    $mode = 'newtopic'; 
    $sql = "INSERT INTO " . TOPICS_TABLE . " (topic_title, topic_poster, topic_time, forum_id, topic_status, topic_type, topic_vote) VALUES ('$subject', " . $user_id . ", $current_time, $forum_id, " . TOPIC_UNLOCKED . ", $topic_type, $topic_vote)";
    if ( !$db->sql_query($sql, BEGIN_TRANSACTION) )
    {
      $error_die_function(GENERAL_ERROR, 'Error in posting', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
    }
    $topic_id = $db->sql_nextid();
  }

  // insert the post details using the topic id
  $sql = "INSERT INTO " . POSTS_TABLE . " (topic_id, forum_id, poster_id, post_username, post_time, poster_ip, enable_bbcode, enable_html, enable_smilies, enable_sig) VALUES ($topic_id, $forum_id, " . $user_id . ", '$username', $current_time, '$user_ip', $bbcode_on, $html_on, $smilies_on, $user_attach_sig)";
  if ( !$db->sql_query($sql, BEGIN_TRANSACTION) )
  {
    $error_die_function(GENERAL_ERROR, 'Error in posting', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  }
  $post_id = $db->sql_nextid();
  
  // insert the actual post text for our new post
  $sql = "INSERT INTO " . POSTS_TEXT_TABLE . " (post_id, post_subject, bbcode_uid, post_text) VALUES ($post_id, '$subject', '$bbcode_uid', '$message')";
  if ( !$db->sql_query($sql, BEGIN_TRANSACTION) )
  {
    $error_die_function(GENERAL_ERROR, 'Error in posting', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  }
  
  // update the post counts etc.
  $newpostsql = ($mode == 'newtopic') ? ',forum_topics = forum_topics + 1' : '';
  $sql = "UPDATE " . FORUMS_TABLE . " SET 
        forum_posts = forum_posts + 1,
        forum_last_post_id = $post_id
        $newpostsql 	
      WHERE forum_id = $forum_id";
  if ( !$db->sql_query($sql, BEGIN_TRANSACTION) )
  {
    $error_die_function(GENERAL_ERROR, 'Error in posting', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  }
  
  // update the first / last post ids for the topic
  $first_post_sql = ( $mode == 'newtopic' ) ? ", topic_first_post_id = $post_id " : ' , topic_replies=topic_replies+1'; 
  $sql = "UPDATE " . TOPICS_TABLE . " SET 
        topic_last_post_id = $post_id 
        $first_post_sql
      WHERE topic_id = $topic_id";
  if ( !$db->sql_query($sql, BEGIN_TRANSACTION) )
  {
    $error_die_function(GENERAL_ERROR, 'Error in posting', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  }
  
  // update the user's post count and commit the transaction
  $sql = "UPDATE " . USERS_TABLE . " SET 
        user_posts = user_posts + 1
      WHERE user_id = $user_id";
  if ( !$db->sql_query($sql, END_TRANSACTION) )
  {
    $error_die_function(GENERAL_ERROR, 'Error in posting', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  }
  
  // add the search words for our new post
  switch ($board_config['version'])
  {
    case '.0.0' : 
    case '.0.1' : 
    case '.0.2' : 
    case '.0.3' : 
      add_search_words($post_id, stripslashes($message), stripslashes($subject));
      break;
    
    default :
      add_search_words('', $post_id, stripslashes($message), stripslashes($subject));
      break;
  }
  
  // do we need to do user notification
  if ( ($mode == 'reply') && $do_notification )
  {
    $post_data = array();
    user_notification($mode, $post_data, $subject, $forum_id, $topic_id, $post_id, $notify_user);
  }
  
  // if all is well then return the id of our new post
  return array('post_id'=>$post_id, 'topic_id'=>$topic_id);
}

?>
и най-накрая самия бот :D
bot.php
Код:
<?php
/*
Име: Ботчо
Версия: 0.7a
Автор: Алекс (http://alexsoft-bg.com)
Описание: Бот, който чете rss feed-ове и ги пуска като теми в phpBB2
Demo: http://gimp-bg.com/forums/viewforum.php?f=5
Файл: Основен
*/

define('IN_PHPBB', true);

include("./defaults.php");

include($phpbb_root_path . 'extension.inc');
include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);
include('./insert_post.'.$phpEx);


if(empty($_GET['userid'])) $user_id = $default['user_id']; else $user_id = (int)$_GET['userid'];

$sql = "SELECT * FROM " . USERS_TABLE . " WHERE user_id = $user_id";
if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
	message_die(CRITICAL_ERROR, 'Could not obtain lastvisit data from user table', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}
$userdata = $db->sql_fetchrow($result);
init_userprefs($userdata);

$current_time = time();
$sql = "UPDATE " . USERS_TABLE . " 
	SET user_session_time = $current_time, user_session_page = " . PAGE_INDEX . ", user_lastvisit = $current_time
	WHERE user_id = $user_id";
if ( !$db->sql_query($sql) )
{
	message_die(CRITICAL_ERROR, 'Error updating last visit time', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}
$userdata['user_lastvisit'] = $last_visit;

if(empty($_GET['forumid'])) $forum_id = $default['forum_id']; else $forum_id = (int)$_GET['forumid'];

if(empty($_GET['broi'])) $broi = $default['broi']; else $broi = (int)$_GET['broi'];

if(empty($_GET['adres'])) {
$adresa = $default['adres']; //http://www.kaldata.com/rosebud/rss.php?catid=3
} else $adresa = $_GET['adres'];

$readfile = file_get_contents($adresa); 
$searchfile = eregi("<item>(.*)</item>", $readfile ,$arrayreg);
$filechunks = explode("<item>", $arrayreg[0]);
$count = count($filechunks);

for($i=1 ; $i<=$count-1 ;$i++) {

if($i>$broi) break;

ereg("<title>(.*)</title>",$filechunks[$i], $title); 
ereg("<link>(.*)</link>",$filechunks[$i], $links);
ereg("<description>(.*)</description",$filechunks[$i],$desc);

$subject = addslashes($title[1]);
$texta = addslashes($desc[1]);
$linka = addslashes(htmlspecialchars_decode($links[1]));

$subject = substr($subject,0,60); // полето в БД е char(60) и за да няма проблеми с проверката съкращаваме името до 60

$message = strip_tags(htmlspecialchars_decode($texta)); // махаме таговете защото попринцип html е забранен в phpbb

$message .= "

[url=".$linka."]".$linka."[/url]"; // добавяме линк към статията

$sel = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM " . TOPICS_TABLE . " WHERE topic_title='$subject'")); // проверяваме дали вече не е пусната тази тема
if($sel<1) {

  $post_details = insert_post($message, $subject, $forum_id, $userdata['user_id'], $userdata['username'], $userdata['user_attachsig']);
  $url = append_sid($phpbb_root_path . 'viewtopic.' . $phpEx . '?' . POST_TOPIC_URL . '=' . $post_details['topic_id']);

  if(!$bot_cron) {
   echo '<a href="' . $url . '">new topic, id: ' . $post_details['topic_id'] . '</a><br/>'; // изкарваме новата тема
  } else {
   echo 'new topic, id: ' . $post_details['topic_id'] . "\r\n"; // ако бота се изпълнява с cron - без html
  }

}


}

if(!$bot_cron) {
echo "<br />done :)";
}

?>
забелязвате че тук има променлива $bot_cron
Аз съм сложил бота да се изпълнява от cronjob всеки понеделник
Ако искате и вие да го ползвате така:
Код:
$bot_cron = true;
include("./bot.php");

трябва да настроите файла defaults.php
това е :)

*Правих малки промени по бота направо в темата, който не съм ги пробвал
Ако не работи пишете :)
 
като го отвориш

ако не работи пишете че сега точно не мога да пробвам това с външния конфиг че в темата го писах
 
ми глася всичко от CP , преди това нали съм ги написал работите в defaults.php отварям cp.php и като вкарам всичко и ми дава бяла страница и нищо повече , вече чакам близо 1 час и нищо :?
 
RiddleR каза:
ми глася всичко от CP , преди това нали съм ги написал работите в defaults.php отварям cp.php и като вкарам всичко и ми дава бяла страница и нищо повече , вече чакам близо 1 час и нищо :?
странно
хоста разрешава ли ти file_get_contents?

а като отвориш bot.php само?
 
alex95_bg_2 каза:
RiddleR каза:
ми глася всичко от CP , преди това нали съм ги написал работите в defaults.php отварям cp.php и като вкарам всичко и ми дава бяла страница и нищо повече , вече чакам близо 1 час и нищо :?
странно
хоста разрешава ли ти file_get_contents?

а като отвориш bot.php само?

http://www.free-zona.net/bot.php
 
интересно...
я сложи error_reporting(E_ALL); най-отгоре

при мен си работи:
http://alexsoft.homeip.net/~alex/phpBB2/bot/bot.php
http://alexsoft.homeip.net/~alex/phpBB2/viewforum.php?f=1

без промени :?
и на суперхостинг, а на ицн още не съм го пробвал
 
bot.php

<?php
/*
Име: Ботчо
Версия: 0.7a
Автор: Алекс (http://alexsoft-bg.com)
Описание: Бот, който чете rss feed-ове и ги пуска като теми в phpBB2
Demo: http://gimp-bg.com/forums/viewforum.php?f=5
Файл: Основен
*/
define('IN_PHPBB', true);
$bot_cron=FALSE;

include("./defaults.php");

include($phpbb_root_path . 'extension.inc');
include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);
include('./insert_post.'.$phpEx);


if(empty($_GET['userid'])) $user_id = $default['user_id']; else $user_id = (int)$_GET['userid'];

$sql = "SELECT * FROM " . USERS_TABLE . " WHERE user_id = $user_id";
if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
message_die(CRITICAL_ERROR, 'Could not obtain lastvisit data from user table', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}
$userdata = $db->sql_fetchrow($result);
init_userprefs($userdata);

$current_time = time();
$sql = "UPDATE " . USERS_TABLE . "
SET user_session_time = $current_time, user_session_page = " . PAGE_INDEX . ", user_lastvisit = $current_time
WHERE user_id = $user_id";
if ( !$db->sql_query($sql) )
{
message_die(CRITICAL_ERROR, 'Error updating last visit time', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}
$userdata['user_lastvisit'] = $last_visit;

if(empty($_GET['forumid'])) $forum_id = $default['forum_id']; else $forum_id = (int)$_GET['forumid'];

if(empty($_GET['broi'])) $broi = $default['broi']; else $broi = (int)$_GET['broi'];

if(empty($_GET['adres'])) {
$adresa = $default['adres']; //http://www.kaldata.com/rosebud/rss.php?catid=3
} else $adresa = $_GET['adres'];

$readfile = file_get_contents($adresa);
$searchfile = eregi("<item>(.*)</item>", $readfile ,$arrayreg);
$filechunks = explode("<item>", $arrayreg[0]);
$count = count($filechunks);

for($i=1 ; $i<=$count-1 ;$i++) {

if($i>$broi) break;

ereg("<title>(.*)</title>",$filechunks[$i], $title);
ereg("<link>(.*)</link>",$filechunks[$i], $links);
ereg("<description>(.*)</description",$filechunks[$i],$desc);

$subject = addslashes($title[1]);
$texta = addslashes($desc[1]);
$linka = addslashes(htmlspecialchars_decode($links[1]));

$subject = substr($subject,0,60); // полето в БД е char(60) и за да няма проблеми с проверката съкращаваме името до 60

$message = strip_tags(htmlspecialchars_decode($texta)); // махаме таговете защото попринцип html е забранен в phpbb

$message .= "

".$linka.""; // добавяме линк към статията

$sel = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM " . TOPICS_TABLE . " WHERE topic_title='$subject'")); // проверяваме дали вече не е пусната тази тема
if($sel<1) {

$post_details = insert_post($message, $subject, $forum_id, $userdata['user_id'], $userdata['username'], $userdata['user_attachsig']);
$url = append_sid($phpbb_root_path . 'viewtopic.' . $phpEx . '?' . POST_TOPIC_URL . '=' . $post_details['topic_id']);

if(!$bot_cron) {
echo '<a href="' . $url . '">new topic, id: ' . $post_details['topic_id'] . '</a><br/>'; // изкарваме новата тема
} else {
echo 'new topic, id: ' . $post_details['topic_id'] . "\r\n"; // ако бота се изпълнява с cron - без html
}

}


}

if(!$bot_cron) {
echo "<br />done :)";
}

?>


defaults.php

<?php
/*
Име: Ботчо
Версия: 0.7a
Автор: Алекс (http://alexsoft-bg.com)
Описание: Бот, който чете rss feed-ове и ги пуска като теми в phpBB2
Demo: http://gimp-bg.com/forums/viewforum.php?f=5
Файл: Конфигурация

!!!!!
Това са стоиностите по подразбиране, т.е. може да изберете други от CP но те няма да се помнят
!!!!
*/

if ( !defined('IN_PHPBB') )
{
die('Hacking attempt');
}

$phpbb_root_path = '../forum/'; // пътя до форума

$default = array();

$default['user_id'] = 349; // от кое userid пише бота
$default['forum_id'] = 26; // в кой форум пише бота
$default['broi'] = 20; // колко теми пуска бота от rss
$default['adres'] = 'http://www.kaldata.com/rosebud/rss.php?catid=1'; // от кой адрес взима rss

?>
 
сигурен ли си че пътя до форума ти е верен?
както даде преди линка $phpbb_root_path трябва да е = '../' само :)
 
Пробвай само този код и кажи изкарва ли ти новини:
http://dev.alexsoft-bg.com/code-3
 
незнам дали някой го е пробвал на ICN но аз го пробвах там и работи идялно като изключим че не записва utf-8 информация в cp1251 базаданни.
 
RiddleR каза:
ето от тук съм копирал кода :

http://www.free-zona.net/forum/bot/bot.php


:roll:
щом ти изкарва значи тук ти е грешката и са ти спряни греките на хоста
Код:
$phpbb_root_path = '../';
само сложи ;)
 
alex95_bg_2 каза:
RiddleR каза:
ето от тук съм копирал кода :

http://www.free-zona.net/forum/bot/bot.php


:roll:
щом ти изкарва значи тук ти е грешката и са ти спряни греките на хоста
Код:
$phpbb_root_path = '../';
само сложи ;)
и пак няма никой :roll:
 

Горе