Save бутон в PHP

Multity

Registered
Здравейте,

направил съм си една табличка, която е с празни полета. Под таблицата съм добавил един бутон "Запази". Какъв ще бъде кода, за да се запазва текста написан в таблицата след натискането на този бутон?
 
Ползваш ли База Данни? Икакво, ако да как си наименувал полето за текста!?
 
Виж из уроците на Web-Tourist.Net
Първо трябва да има таблица, където да съхраниш информацията!ПОсле, погледни за код, който да импортира това, което искаш!
 
Multity каза:
Здравейте,

направил съм си една табличка, която е с празни полета. Под таблицата съм добавил един бутон "Запази". Какъв ще бъде кода, за да се запазва текста написан в таблицата след натискането на този бутон?
Еми
Бутона:
<input type="submit" name="button" value="Запази">
Инсърта
<?
if($_POST['button']){
$pole=$_POST['pole'];
$sql=mysql_query("INSERT INTO table (`pole`) VALUES ('$pole')") or die(mysql_error());
echo "Готово"; }
?>
Така ти е ако си с method post..
 
Виж този урок -> http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=299
Аз започнах от него, смятам, че е обяснен на достъпен език. Ако искаш готов скрипт, дай структурата на таблицата и ще ти го направим.
 

Горе