Send Mail problem

crazzybg

Registered
Здравейте.
Искам да попитам няколко неща :

1. Когато пращам Емаил (в моя случей е мас емайл) сайта ми зарежда... зарежда ... и. . зарежда ( и целия саит направо забива за 3-4 мин и крашва)

2.С Xampp съм и си направих настройките уш.. на Outlook express

3.По долу съм дал кода ако някой може да помогне ще съм много благодарен ( може и да дадете савет за нещо подобно което би ми свършило работа ) (нужно ми е и за друга причина ( при регистрация съм сложил да изпраща секретен код към потребителския емайл за да може да си активира акаунта и там пак е същия проблем )

Благодаря предварително

<?php
if(!defined("ADMIN_PROCESS")) { exit(); }
$ref_title = "Mass Mailer";
if($admin_loggedin) {
function filter_data($val) {
return htmlentities($val,ENT_QUOTES);
}

$i = $_GET['p'];
if(!$i) $i=0;
if($_POST || $i > 0 && !$gen4demo) {
$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";
$headers .= "Reply-To: {$set['site_name']} <{$set['noreply']}>\r\n";
$headers .= "Return-Path: {$set['site_name']} <{$set['noreply']}>\r\n";
$headers .= "From: {$set['site_name']} <{$set['noreply']}>\r\n";

$cycle = $_POST['cycle'];
if(!is_numeric($cycle)) $cycle = 50;

$subject = $_POST['subject'];
$message = nl2br($_POST['message']);
if($i>0) {
$subject = $_SESSION['sub'];
$message = nl2br($_SESSION['msg']);
}

$sql = "SELECT COUNT(*) FROM `users`";
$sql = mysql_fetch_array(mysql_query($sql));
$count = $sql[0];

$limit = "LIMIT ".($i*$cycle).",".(($i+1)*$cycle);

$sql = "SELECT `username`, `email` FROM `users` $limit";
$result = mysql_query($sql);
while($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
$message = str_replace("{username}", $row['username'], $message);
if(!@mail($row['email'], $subject, $message, $headers)) $error = 1;
$mail[] = $row['email'];
}

if(!$error) {
$error = "Mails successfully sent!<br />";

if($mail) foreach($mail as $m) {
$contents .= "{$m}<br />";
}
if($i*50 < $count) {
if($i==0) {
$_SESSION['msg'] = $_POST['message'];
$_SESSION['sub'] = $_POST['subject'];
}
$i++;

$contents .= "<script type=\"text/javascript\">window.location = '?action=mailer&p=$i';</script>";
}
}else {
$error = "Error: mails not sent!";
}
}

$contents .= "
<div id=\"wrapper\">
<div id=\"alone\" class=\"massmail box\">
<div id=\"head\">
<div class=\"left\"><img src=\"pre/images/massmail.png\" width=\"23\" height=\"23\" alt=\"\" /></div>
<h1>Mass Mail</h1>
<div class=\"right\"></div>
</div>

<div class=\"items\">";
if($error) $contents .= "
<div class=\"center\">{$error}</div>";
$contents .= "
<div class=\"smallnote\">To make a personal message type in your email \"{username}\" without the quotes. it will automatically be replaced to the user's name.</div>
<form action=\"\" method=\"post\">
<div><label>Subject:</label> <input type=\"text\" size=\"75\" name=\"subject\" /></div>
<div class=\"row2\"><label>Mails per cycle:</label> <input type=\"text\" name=\"cycle\" value=\"50\" /></div>
<div class=\"area\"><label>Mail:</label> <textarea name=\"message\" cols=\"75\" rows=\"20\" /></textarea></div>
<div class=\"border\"></div>

<div class=\"buttons right\"><input type=\"submit\" value=\"Send Email\"></div>
</form>
</div>
</div>
</div>";
} else header("Location: index.php");
?>
 
Ще ти кажа само прегледай си в manual-a функцията mail() или ако ще са огромни количества email-и http://swiftmailer.org/
 

Горе