Site access с array

Dido_net

Registered
Трябва ми да мога да си аддвам ип-та в array и после ако има съвпадения от тия ип-та да ме пуска в страницата.. :roll:

За сега съм написал това, но не работи :shock:

<?php
$ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$allow=array("91.139.152.43", "127.0.0.1", "123.123.123.123", "543.354.123.22");

foreach($allow as $key => $value) {
if($ip==$value){$ok="1";} else {$ok="0";}
}
if($ok=="1"){echo"TEST! ACCESS GRANTED !";} else {echo"access denied!";}
?>
 
Код:
<?php
$ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$allow=array("91.139.152.43", "127.0.0.1", "123.123.123.123", "543.354.123.22");
$ok=0;
foreach($allow as  $value) {
if($ip==$value){$ok="1";} 
}
if($ok=="1"){echo"TEST! ACCESS GRANTED !";} else {echo"access denied!";}
?>

:roll:
 
Код:
<?php
$ipadress = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$ipta = array("91.139.152.43", "127.0.0.1", "123.123.123.123", "543.354.123.22");
$broi = count($ipta);
for ($i = 0; $i <= $broi-1; $i++)
{
if ($ipta[$i] == $ipadress)
{
echo "Имаш достъп";
}
}
?>
 

Горе