Smarty условие

Zion

Registered
Как мога да направя условие в смарти за проверка на сесии и ако са верни да показва ако не - празно
Пример с PHP
if($_SESSION['info']['userid'] == 1){ ALABALA}else{echo 'Nqmash prava';}
 
Код:
<?php
$smarty = new Smarty();
$var = $_SESSION['info']['userid'];
$smarty->assign('var', $var);
$smarty->display('index.tpl');
?>


Код:
{if $var == '1'}
    OK
{else}
    NOT OK
{/if}
 

Горе