SQL + count

Soul_Stealler

Registered
Има ли начин тези 2 кода да се слеят.
Код:
$zaiavka = "select * from forumi, kategorii, temi where forumi.adres='$f' and kategorii.id='$kaid' and temi.forumid='$foid' and temi.vajna='1'";
$rez = @mysql_query($zaiavka, $conn) or die(include "mysql_error.php");
$imeforum = mysql_result($rez,$i,"forumi.ime");
$naimenovanie = mysql_result($rez,$i,"kategorii.ime");
$id = mysql_result($rez,$i,"kategorii.id");

Код:
$zaiavka_count_1 = "select * from temi where forumid='$foid' and vajna='1'";
$r_count_1 = @mysql_query($zaiavka_count_1, $conn) or die(include "mysql_error.php");
$count_1 = mysql_num_rows( $r_count_1 );

Имам предвид $count_1 заявката му да е пак да брои записите, но само темите от заявката в първия код.
 

Admin

Registered
$zaiavka = "select * from forumi, kategorii, temi where forumi.adres='$f' and kategorii.id='$kaid' and temi.forumid='$foid' and temi.vajna='1'";
$rez = @mysql_query($zaiavka, $conn) or die(include "mysql_error.php");
$imeforum = mysql_result($rez,$i,"forumi.ime");
$naimenovanie = mysql_result($rez,$i,"kategorii.ime");
$id = mysql_result($rez,$i,"kategorii.id");
$broi=mysql_num_rows( $rez);
echo broi;

broi e броя на върнатите редове.

Това се случва и във втория код само дето си го кръстил $count_1. :)
 

Soul_Stealler

Registered
А има ли начин да се изкарат и броя на форумите , където forumi.adres='$f', без да се прави допълнителна заявка ? :roll:
 

Горе