switch - въпрос

mizarck

Registered
Здравейте,
имам следният код
Код:
<?php
$step = $_GET['step'];
switch ($step)
{
case "1":
echo "code";
break;
case "2":
echo "code";
break;
case "3":
echo "code";
break;
case "4":
echo "code";
break;
case "5":
echo "code";
break;
case "6":
echo "code";
break;
case "7":
echo "code";
break;
case "8":
echo "code";
break;
case "9":
echo "code";
break;
case "10":
echo "code";
break;
case "11":
echo "code";
break;
case "12":
echo "code";
break;
case "13":
echo "code";
break;
case "14":
echo "code";
break;
case "15":
echo "code";
break;
case "16":
echo "code";
break;
case "17":
echo "code";
break;
case "18":
echo "code";
break;
case "19":
echo "code";
break;
case "20":
echo "code";
break;
case "21":
echo "code";
break;
case "22":
echo "code";
break;
case "23":
echo "code";
break;
case "24":
echo "code";
break;
case "25":
echo "code";
break;
case "26":
echo "code";
break;
case "27":
echo "code";
break;
?>

как на мястото на
echo "code";
да сложа самият код на страницата или скрипт но без да инклудвам

Благодаря предварително
 

mizarck

Registered
Pr0oF каза:
Код:
case "27":
echo "code";
break;
default:
bla bla
break;
?>

да знам изпуснал съм }
но въпросът ми е как да сложа код без да пречи на останалият (без инклуд)
 

Pr0oF

Registered
Ще го напиша за последен път, ако разбереш разбереш ако не здраве да е.
Когато не искаш да ползваш инклуд за да си изведеш самият индекс да речем просто слагаш default и си изброяваш кода без да инклудваш файла в който се съдържа индекса.Така ще ти зареди нормланата страница която трябва да се вижда на пръв поглед.Убеден съм че ще ти свърши работа, от личен опит ти го казвам.
 

mizarck

Registered
Pr0oF каза:
Ще го напиша за последен път, ако разбереш разбереш ако не здраве да е.
Когато не искаш да ползваш инклуд за да си изведеш самият индекс да речем просто слагаш default и си изброяваш кода без да инклудваш файла в който се съдържа индекса.Така ще ти зареди нормланата страница която трябва да се вижда на пръв поглед.Убеден съм че ще ти свърши работа, от личен опит ти го казвам.

явно не си ми разбрал въпроса
Не изкам да изкарам само индекса а изкам на мястото на echo "code"; да сложа напримерно
Код:
include("config.php");
require_once("header.php");


$MyWeek = $aset[OfTheWeek];

$q1 = "select * from dd_items where ItemID = '$MyWeek' ";
$r1 = mysql_query($q1) or die(mysql_error());
$a1 = mysql_fetch_array($r1);

     $qc3 = "select * from dd_categories where CategoryID='$a1[ItemCategory]'";
     $rc3 = mysql_query($qc3) or die(mysql_error());
     $a13 = mysql_fetch_array($rc3);

     $qc2 = "select * from dd_subcategories where SubcategoryID='$a1[ItemSubcategory]'";
     $rc2 = mysql_query($qc2) or die(mysql_error());
     $a12 = mysql_fetch_array($rc2);

$MyTextB = explode("|", $a1[ItemImage]);
$MyTextA = explode("|", $a1[ItemTitle]);
$MyText = explode("|", $a1[ItemText]);

if(!empty($a1[ItemImage]))
  {
    $MySize = getimagesize("items_images/$a1[ItemImage]");

    if($MySize[0] > '100')
    {
      $MyWidth = '100';
    }
    else
    {
      $MyWidth = $MySize[0];
    }

    $Of_The_Week .= "<img src="items_images/$a1[ItemImage]" style="float:left" width="$MyWidth">";
  }
$Of_The_Week .= "<B> $a13[CategoryName]> $a12[SubcategoryName]> <a class=TitleLinks href="view.php?ItemID=$a1[ItemID]">";
$Of_The_Week .= substr($MyTextA[0], 0, 180);
$Of_The_Week .= "</a></B><BR><BR>";
$Of_The_Week .= substr($MyText[1], 0, 250);
$Of_The_Week .= "...<BR><BR> <a class=TitleLinks href="view.php?ItemID=$a1[ItemID]">more</a>";$q1 = "select ItemID, sum(Rating) as mr from dd_rating group by ItemID order by mr desc limit 0,9";
$r1 = mysql_query($q1) or die(mysql_error());
while($a1 = mysql_fetch_array($r1))
{
  $q2 = "select ItemTitle,ItemSubcategory,ItemCategory from dd_items where ItemID = '$a1[0]' ";
  $r2 = mysql_query($q2) or die(mysql_error());
  while($a2 = mysql_fetch_array($r2))
  {
     $qc3 = "select * from dd_categories where CategoryID='$a2[ItemCategory]'";
     $rc3 = mysql_query($qc3) or die(mysql_error());
     $a13 = mysql_fetch_array($rc3);

     $qc2 = "select * from dd_subcategories where SubcategoryID='$a2[ItemSubcategory]'";
     $rc2 = mysql_query($qc2) or die(mysql_error());
     $a12 = mysql_fetch_array($rc2);

    $Top_10 .= "<img src=images/aroow.gif> $a13[CategoryName]> $a12[SubcategoryName]> <a class=TitleLinks href="view.php?ItemID=$a1[0]">$a2[0]</a><br>\n";
  }
}

$q1 = "select * from dd_items where ItemStatus = 'approved' order by DateAdded desc limit 0,9";
$r1 = mysql_query($q1) or die(mysql_error());
while($a1 = mysql_fetch_array($r1))
{

 $qc3 = "select * from dd_categories where CategoryID='$a1[ItemCategory]'";
 $rc3 = mysql_query($qc3) or die(mysql_error());
 $a13 = mysql_fetch_array($rc3);

 $qc2 = "select * from dd_subcategories where SubcategoryID='$a1[ItemSubcategory]'";
 $rc2 = mysql_query($qc2) or die(mysql_error());
 $a12 = mysql_fetch_array($rc2);

$Newest .= "<img src=images/aroow.gif> $a13[CategoryName]> $a12[SubcategoryName]> <a class=TitleLinks href="view.php?ItemID=$a1[ItemID]">$a1[ItemTitle]</a><br>\n";


}

require_once("templates/MainHeader.php");
require_once("templates/MainIndex.php");
require_once("templates/MainFooter.php");
 

Pr0oF

Registered
Просто не пиши echo а сложи този код и той ще се изпълни когато отидеш на index.php?step="case-a".
 

Admin

Registered
mizarc...


в случая ако $step e 1 изпълнява echo "code1";
<?php
$step = $_GET['step'];
switch ($step)
{
case "1":
echo "code1";
break;
case "2":
echo "code2";
break;
case "3":
echo "code3";
break;

Може да го напишеш така:

<?php
$step = $_GET['step'];
switch ($step)
{
case "1":
$а=$а+1;
break;
case "2":
echo "code2";
break;
case "3":
echo "code3";
break;<?php
$step = $_GET['step'];
switch ($step)
{
case "1":
function( );
break;
case "2":
echo "code2";
break;
case "3":
echo "code3";
break;


Птосто изпълнява код.
Може да е един ред може да е 1000 реда.
 

Горе