Thumb скрипт

sorRy

Registered
Тези от сайта само един ми върши работа само че не прави bmp този работи за гиф,jpg,png и wbmp
Код:
<?php

$max_dimension = 150;
$source_file = "images/".$_GET['f'];

list($img_width,$img_height) = getimagesize($source_file); // Взимат се височината и ширината на картината
$aspect_ratio = $img_width / $img_height;

if ( ($img_width > $max_dimension) || ($img_height > $max_dimension) )
{
if ( $img_width > $img_height ) // За широки картини
{
$new_width = $max_dimension;
$new_height = $new_width / $aspect_ratio;
}
elseif ( $img_width < $img_height ) // За високи картини
{
$new_height = $max_dimension;
$new_width = $new_height * $aspect_ratio;
}
elseif ( $img_width == $img_height ) // За квадратни картини
{
$new_width = $max_dimension;
$new_height = $max_dimension;
}
else { echo "Error reading image size."; return FALSE; }
}
else { $new_width = $img_width; $new_height = $img_height; } // Ако е по-малка, размера не се променя

// Make sure these are integers.
$new_width = intval($new_width);
$new_height = intval($new_height);

$thumbnail = imagecreatetruecolor($new_width,$new_height); // Създава се картинка в памета

// Взимаме сорса на картинката
if ( strpos($source_file,".gif") ) { $img_source = imagecreatefromgif($source_file); }
if ( (strpos($source_file,".jpg")) || (strpos($source_file,".jpeg")) )
{ $img_source = imagecreatefromjpeg($source_file); }
if ( strpos($source_file,".bmp") ) { $img_source = imagecreatefromwbmp($source_file); }
if ( strpos($source_file,".png") ) { $img_source = imagecreatefrompng($source_file); }

// Създаваме картинка. В примера е PMG
header("Content-type: image/gif");
Imagecopyresampled($thumbnail, $img_source, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height,imagesx($img_source),imagesy($img_source));
imagePNG($thumbnail);

// След като сме създали всичко, можем да изчистим картинките.
imagedestroy($img_source);
imagedestroy($thumbnail);

?>
може ли да ми дадете такъв за който е нужно само gd и прави всички формати ако може и анимиран гиф
 

Горе