Thumbalis код

beta16

Registered
намерих един урок http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=2410 само че не мога да го подкарам направих го така
Код:
<?php
$imgfile = $_GET['id']; 

function thumbnail($imgfile,$thumbsize) {

list($width,$height) = getimagesize("images/$imgfile");

$imgratio = $width / $height;

if($imgratio > 1) {
$newwidth = $thumbsize;
$newheight = $thumbsize / $imgratio;
}
else if($imgratio < 1) {
$newheight = $thumbsize;
$newwidth = $thumbsize * $imgratio;
}
else {
$newheight = $thumbsize;
$newwidth = $thumbsize;
}


$thumb = "images/th_$imgfile";
$img = "images/$imgfile";
$thumbnail = system("convert $img -coalesce -resize $newwidth x $newheight -deconstruct $thumb");


}
?>
само че не иска и не иска да създава картинката знам че сигурно е нещо елементарно но аз съм си леко тъп
 
Виж нещата в червено дали си ги направил както трябва и виж пише, че трябва Image Magic.
 
картинките ти нямат ли разширение? :shock:
така както си го направил ако е ?id=1 ще търси картинка images/th_1 без разширение
 
alex95_bg_2 ид = на името на картинката + разширение пример
www.asdd.net/th.php?id=img.png
 

Горе