Update на xml файл чрез php

Foxy

Registered
Как с php мога да update-вам xml файл, чрез форма? XML-а има един таг и няколко property-та вътре в него
 
Както html файловете могат да се сменят с рhр, така и xml файл може да се замени с php файл.
Например, ако имаш плеър с xml файл :

Код:
<div id="container"><a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Get the Flash Player</a> to see this player.</div>
	<script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script>
	<script type="text/javascript">
		var s1 = new SWFObject("player-viral.swf","ply","500","550","9","#FFFFFF");
		s1.addParam("allowfullscreen","true");
		s1.addParam("allownetworking","all");
		s1.addParam("allowscriptaccess","always");
		s1.addParam("flashvars","file=playlist.xml&&playlist=bottom&autostart=true&repeat=list");
		s1.write("container");
	</script>

с xml файл playlist.xml :
Код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<playlist version="1" xmlns="http://xspf.org/ns/0/">
 <trackList>
  <track> 
   <title>Котка-куче</title>
   <location>/media/catdog.flv</location>
   <image>h/t/catdog.jpg</image>
  </track>
 <track> 
   <title>Пред телевизора</title>
   <location>/media/televizor.flv</location>
   <image>/t/televizor.jpg</image>
  </track>
 </trackList>
</playlist>
Можеш да си направиш php файл playlist. php:
Код:
<?php
echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>';
echo '<playlist version="1" xmlns="http://xspf.org/ns/0/">
 <trackList>';
include "baza.php"; 

$sql = "SELECT * FROM klip4eta ";
$res = mysql_query($sql) or die(mysql_error());

while($row = mysql_fetch_array($res)) {
$row[alt]=iconv("cp1251","UTF-8", $row[alt]);
echo '<track> 
   <title>'.$row[alt].'</title>
   <location>http://site.com/media/'.$row[im].'.flv</location>
   <image>http://site.com/t/'.$row[im].'.jpg</image>
  </track>';
} 
echo ' </trackList>
</playlist>';
?>

и в кода на плеъра да пишеш вместо platlist.xml playlist.php .
С някаква форма може да си променяш таблицата в базата данни или да задаваш условие на заявката.
 
Мисля, че не ме разбрахте. Искам просто да едитвам xml файл с php - не ми трябват бд и други такива.
 
Много добре те разбрах. Има няколко начина и в урока за който ти дадох линк ги има обяснени. За мен най-лесно е с simpleXml но ще трябва да почетеш.
 

Горе