Upload код

dkalinkov

Registered
Може ли някой да ми даде някакъв скрипт за upload на снимки с размер до 8MB.

ЕДИТ: искам да се ъплоадват в директория ../pictures/filename.jpg (името на файла, който ъплоадваме).
 
<?php
echo "<form method='POST' action='?page=go' enctype=\"multipart/form-data\">";
echo "Избери Снимка: <INPUT TYPE='file' NAME='file'>   ";
echo "<INPUT TYPE='submit' name='submit' style='border-bottom: #CCCCCC 1px solid; width=120;' VALUE='Качи'><br>";
echo "</form>";
if($_GET['page'] == "go")
{
$dd=rand(500,10000);
$rr=rand(100,100000);
$newid=("$dd-$rr.$format");

$pozvoleni_formati = "gif|png|jpg|jpeg|"; // позволени формати. добавят се така: формат|
$pozvoleni_formati_echo = str_replace("|",", ","$pozvoleni_formati");
$path="pictures/"; // папка за качване
$format="jpg"; // в какъв формат да ги преубразува при кчаване
if(preg_match('/\\.('.$formati.')$/i', $_FILES['file']['name']))
{
@move_uploaded_file($_FILES['file']["tmp_name"], $path .$newid);
echo "Готово!";
echo "<br><a href='$path$newid' target='_blank'>$newid</a>";
}
else
{
echo "Позволени формати са само $pozvoleni_formati_echo";
}
}
?>
 
За да ъплоудваш големи файлове ще се наложи да направиш промени в php.ini. Можеш да направиш тези промени и чрез функцията ini_set() или директни флагове за .htaccess
Сега нещата, които трябва да промениш са:
- max_upload_size
- memory_limit
- post_max_size
- max_input_time

В самия скрипт добави и това: set_time_limit(0);
 

Горе