viwtopic.php

astor

Registered
какво трябва да променя за да излиза тук
aaaaaa.jpg


каквото е попълнил в профила си потребитела на форума в графа интереси

можеби нещо в viewtipic.php
 
отвори файла
templates\твоят темплейт\viewtopic_body.tpl

намери
Код:
<td width="150" align="left" valign="top" class="{postrow.ROW_CLASS}"><span class="name"><a name="{postrow.U_POST_ID}"></a><b>{postrow.POSTER_NAME}</b></span><br /><span class="postdetails">{postrow.POSTER_RANK}<br />{postrow.RANK_IMAGE}{postrow.POSTER_AVATAR}<br /><br />{postrow.POSTER_JOINED}<br />{postrow.POSTER_POSTS}<br />{postrow.POSTER_FROM}</span><br /></td>
		<td class="{postrow.ROW_CLASS}" width="100%" height="28" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

и го замени с
Код:
<td width="150" align="left" valign="top" class="{postrow.ROW_CLASS}"><span class="name"><a name="{postrow.U_POST_ID}"></a><b>{postrow.POSTER_NAME}</b></span><br /><span class="postdetails">{postrow.POSTER_RANK}<br />{postrow.RANK_IMAGE}{postrow.POSTER_AVATAR}<br /><br />{postrow.POSTER_JOINED}<br />{postrow.POSTER_POSTS}<br />{postrow.POSTER_FROM}</span><br />
		  <span class="gen">{<span class="postdetails">postrow.</span>INTERESTS}</span><br /></td>
		<td class="{postrow.ROW_CLASS}" width="100%" height="28" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 
не се получи

imageede1.jpg


това е стария ми код ако може с него да не пропуснем нещо
Код:
<td width="150" align="left" valign="top" class="{postrow.ROW_CLASS}"><span class="name"><a name="{postrow.U_POST_ID}"></a><b>{postrow.POSTER_NAME}</b></span><br /><span class="postdetails">{postrow.POSTER_RANK}<br />{postrow.RANK_IMAGE}{postrow.POSTER_AVATAR}<br />{postrow.POSTER_STATUS}<br />{postrow.POSTER_JOINED}<br />{postrow.POSTER_POSTS}<br />{postrow.POSTER_FROM}</span><br /></td>
		<td class="{postrow.ROW_CLASS}" width="100%" height="28" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 
mizarck,
това НЯМА да работи :)

сегам..
отваряш viewtopic.php
ред.. 390
Намираш:

pt.bbcode_uid

След него добавяш:

, u.user_interests

ред.. 840
Намираш:

$poster_from = ( $postrow[$i]['user_from'] && $postrow[$i]['user_id'] != ANONYMOUS ) ? $lang['Location'] . ': ' . $postrow[$i]['user_from'] : '';

След него добавяш:

$poster_interests = ( $postrow[$i]['user_id'] != ANONYMOUS ) ? $lang['Interests'] . ': ' . $postrow[$i]['user_interests'] : '';


ред.. 1169

Намираш:

'POSTER_FROM' => $poster_from,

След него добавяш:

'POSTER_INTERESTS' => $poster_interests,

Записваш.

Отваряш /templates/Темплейта ти/viewtopic_body.tpl

намираш:

{postrow.POSTER_FROM}

След него някъде слагаш :

<br />{postrow.POSTER_INTERESTS}

Всичко зависи къде ще го сложиш или по-точно зависи от темплейта , но невярвам да имаш особени проблеми :?:
 

Горе