Thumbnail (всички формати)

Автор: skatebord

Такаа, след дълаг застой, през който не работих върху скрипта го погледнах пак и чудо, решението беше доста просто, но се изисква Image Magick, който вече се поддържа от все повече и повече платени хостинги, така че смятам че не е проблем Smile. Поддържа всички формати, включително анимиран gif, прозрачност както при gif, така и при png.

Та ето го и скрипта:

<?php

function thumbnail($imgfile,$thumbsize) {

list($width,$height) = getimagesize("images/$imgfile");

$imgratio = $width / $height;

if($imgratio > 1) {
$newwidth = $thumbsize;
$newheight = $thumbsize / $imgratio;
}
else if($imgratio < 1) {
$newheight = $thumbsize;
$newwidth = $thumbsize * $imgratio;
}
else {
$newheight = $thumbsize;
$newwidth = $thumbsize;
}


$thumb = "images/th_$imgfile";
$img = "images/$imgfile";
$thumbnail = system("convert $img -coalesce -resize $newwidth x $newheight -deconstruct $thumb");


}
?>

Успех!

Вашият коментар