ActionScript уроци

Въртене на обект.

Автор: ArchangelS

Отидете на File New
изберете ActionScript 2.0:

Направете два MovieClips.Задайте име на този , който искате да се върти в кръг instance – „center“
the other you can name whatever you like. Lets say you named it bob.

Отворете панела actions (f9)
и поставете кода:

onClipEvent(load){
angle=0//степен
mainDistance=100//пиксели
}
onClipEvent(enterFrame){
angle+=5
xDistance=Math.sin(angle * Math.PI/180)*mainDistance
yDistance=Math.cos(angle * Math.PI/180)*mainDistance
xDisCalculated=_root.center._x-xDistance
yDisCalculated=_root.center._y-yDistance
this._x=xDisCalculated
this._y=yDisCalculated
}

Обяснение:
onLoad поставя променливи „angle“ и „mainDistance“
в следващия блок:
Прибавя 5 към „angle“ променливи , всеки фрейм
„xDistance“ пресмята , чрез функцията на „angle“ / (.PI/180) „mainDistance“ (колко е далеч , след това
„yDistance“ пресмята , пак чрез мат. „angle“ /( or Math.PI/180) „mainDistance“ (колко е далеч , след това
xDisCalculated е просто _x позиция на вашия обект (в този случай NAME) минус xDistance
след това yDisCalculated е просто _y позиция за вашия обект (в този случай NAME) минус yDistance
следващия обект който кодирате _x е посочена за еквивалентна xDisCalculated
следващия обект който кодирате _y е посочена за еквивалентна yDisCalculated

Урока е преведен от ArchangelS.
Източник http://www.actionscript.org/ .

Вашият коментар