visual basic уроци

VisualBasic.NET -> GUI и събития

Автор: StormBreaker

Това е продължение на предните два урока:
Въведение
Класове и модули

На кратко за потребителският интерфейс:
Във VB графичният интерфейс е съставен от главна форма (тук прозорците се наричат форми) и незадължителни подформи. Във всяка форма могат да съществуват безброй много контроли, като контрол е част от самия интерфейс.

Контроли

Button
Checkbox
Label
Combobox
PictureBox
Calendar
RadioButton
TextBox
ProgressBar
TabControl
ListView
...

Има още много, но това са най-често използваните.
Всеки контрол, както всеки клас има свои методи и променливи. Така например ако имаме контрол TextBox с име TextBox1, то TextBox1.Text ще съдържа въведения текст в текстовото поле. Ако присвоим стойност на тази променлива, то и текста в полето ще се промени. Има и други, които оказват дали може да се използва контрола (TextBox1.Enabled = True/False), дали е видим (TextBox1.Visible = True/False) и т.н.

Още за настройките на формите и контролите по-долу във видеото.

Събития (events)
В днешно време всеки уважаващ себе си език за програмиране (с изключение на скриптовите) има събития. Какво обаче са събитията? Те свързват дадена функция с определено действие и когато се изпълни това действие се изпълнява и свързаната с него функция.
Например ако имаме един бутон и свържем дадена функция със Button1.Click събитието, то когато потребителя цъкне на бутона тази функция ще се изпълни.

Свързване на функция или метод със събитие
Това става като след декларацията за метод (Sub Metod(..)) се използва ключовата дума Handles .. Контрол.Събитие …
Пример за събитието цъкване на бутона Button1

Public Sub ButtonClicked() Handles Button1.Click
... Butona e kliknat ...
End Sub

Към едно събитие могат да се свържат много функции, както и към една функция могат да се свържат много събития. Пример за свързване на 1 метод с 2 събития:

Public Sub ButtonClicked() Handles Button1.Click, Button1.MouseHover
... Butona e kliknat ...
End Sub

Изскачащ прозорец (Message box)
Тъй като в примерите ще го използвам доста ето как се извежда такъв:

MessageBox.Show("tekst", "Zaglavie")

Код от видеото:

Public Class Form1
Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click
Button1.Text = "Clicked!!!"
MessageBox.Show("Hello World!")
End Sub
End Class

Вашият коментар