visual basic уроци

VisualBasic.NET / -> Въведение във VB NET

Автор: StormBreaker

Що е то VisualBasic?
VisualBasic (съкратено VB) е език за програмиране създаден от Microsoft през далечната 1991 година за Windows 1. До 1998 година се е развивал и тогава се появява версията 6 на VB (VB6). Това е последната версия, която е способна да компилира програмите в машинен код, който се изпълнява без допълнителни библиотеки и други платформи.
VB .NET се създава през 2001 година, като вече се използва за основа платформата на Microsoft – .NET Framework. Самият .NET е една много добра платформа – добре подбран пакет от методи, функции, класове и типове, който вече позволява на VB да създава почти всякакви приложения. Това прави VB.NET толкова мощен език.

Синтаксис
VB.NET е обектно-ориентиран език. Синтаксисът е напълно различен от този, с който много програмисти на C, C++, C#, Java и php са запознати. НО това не го прави по-труден за схващане. Напротив – синтаксисът на VB е един от най-лесните за разбиране, който съм срещал. Всичко е написано четливо и IDEто (работната среда) автоматично структурира кода за четливост. Всички методи и функции са с английските имена на операцията без съкращения. С този език ще ви е много лесно ако знаете поне малко английски думи, а самите имена на функции ви подсещат за това какво правят.

Сега точно за синтаксиса
Във VB няма къдрави скоби. { и } са заместени с думите End … като на мястото на точките е името на нещото, което сме декларирали.
Например ето един прост условен оператор:

If условие Then
код ако условието е равно на True
End If

Виждате, че всичко е лесно за разбиране.
Както вече споменах VB.NET е обектно-ориентиран език. Ако не знаете какво е ООП (Обектно-ориентирано програмиране) можете да прочетете повече на този адрес. Няма да се впускам в обяснение на ООП защото ще стане прекалено претрупан урок. С едно изречение: във VB.NET всички функции са прилежно структурирани по категории в различни модули и класове. Например всички математически функции (без + – / * които се запазват така) като степенуване, коренуване, закръгляване и т.н. са обединени в класа „Math“ (на български Математика). Методите и променливите в класовете са достъпни чрез използване на точка след името на класа.
Ето пример как ще използваме закръгляване от класа Math.

Zakrygleno = Math.Round(3.1415)

Да, правилно забелязвате – няма ; в края на всеки ред, за това не можете да използвате няколко отделни операции на един ред освен ако не са една в друга, например:

Zakrygleno = Math.Round(Math.Abs(-3.1415))

Методи и функции
Във VB.NET функциите са разделени на Sub и Function. Sub е функция, която не връща никакви стойности (Както void функциите в C++/Java/AS3). Ключовата дума Sub идва от Subroutine. Както във всички ООП езици и тук има капсулиране. Ключовите думи са като при Java/C (Private, Public, Friend и т.н.). Това определя дали метода ще е видим извън собствения си клас.
Дефиниране на метод:

Public Sub Metod()
код на метода
End Sub

При функциите е същото, но може да се дефинират параметрите и какъв тип данни връща функцията.
Параметрите могат да бъдат предавани само по стойност (ByVal) или самите променливи (ByRef). Ще ви покажа разликите във видеото по-долу.

Public Function (ByVal text As String) As String
....
End Function

Тази функция приема един параметър от тип String и връща резултат също от тип String.

Променливи – деклариране и типове
Типовете на променливите във VB са основните. Както и при другите езици има String, Integer, Double, Byte, Short, Long, Boolean и т.н. Разлика има само в типа float, който тук се казва Single.
Декларацията на променлива в даден метод или функция се пише с ключовата дума Dim.
Ето пример:

Dim imeNaPromenliva As String = "nqkakav string"

Сещате се, че с AS… се оказва типа на променливата, а след знака за равно – началната й стойност.

Когато се декларира глобална променлива за дадения клас/модул Dim не се използва:
Public imeNaPromenliva As String = „nqkakav string“

Във видеото по-долу можете нагледно да видите и разберете каква е разликата, когато параметрите са ByVal и ByRef и защо е много важно да се внимава. Също ще се запознаете с част от IDEто на Visual Studio и от къде можете да си го изтеглите.

Вашият коментар