wifimgr

WiFi управление в FreeBSD

Използването на FreeBSD като настолна система на пръв поглед не изглежда по-сложно от използването на Linux. Обаче когато започнете да го използвате интензивно започват да се появяват малките проблеми, някои от които могат да бъдат лесно разрешени, а някои да се превърнат в сериозна пречка.

В FreeBSD няма толкова много инструменти за управление на WiFi връзки. И ако от време на време се откажете от необходимостта да въвеждате паролата за суперпотребител, тогава ще остане само графичният потребителски интерфейс на WPA Supplicant (това е просто WPA GUI). Всъщност това ще бъде обсъдено допълнително и накрая ще бъдат изброени накратко алтернативни инструменти.

Първо, инсталирайте WPA GUI и съответната му версия на wpa_supplicant:

pkg install wpa_supplicant wpa_supplicant_gui

След това добавете редовете към „/etc/rc.conf“:

# Мрежови интерфейси на wlan, поддържани от драйвера на ath (Atheros) 
# Ако имате wifi адаптер на друг чипсет, трябва да посочите името на драйвера 
# и да коригирате настройките 
wlans_ath0 = "wlan0" 

# Интерфейсът wlan0 ще бъде конфигуриран с помощта на wpa_supplicant 
ifconfig_wlan0 = "WPA DHCP" 

# Ще използваме wpa_supplicant 
wpa_supplicant_program="/usr/local/sbin/wpa_supplicant"

След това създайте файла /etc/wpa_supplicant.conf със следното съдържание:

# Директория с UNIX сокети, използвани за управление на wpa_supplicant
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

# Само потребители в групата whell ще имат достъп
ctrl_interface_group=wheel

# Актуализиране на файла при промяна на настройките на WPA
update_config=1

# Посочете държавата за ограничаване на мощността и честотен обхват
country=BG

Най-вероятно вашият потребител вече е член на групата whell. Ако това не е така, можете да го добавите към желаната група със следната команда:

pw groupmod wheel -m moose

След като завършите предварително зададената настройка, трябва да рестартирате компютъра. След това можете да стартирате WPA GUI и да започнете да конфигурирате връзките.

В действителност, WPA GUI ви позволява да редактирате файла /etc/wpa_supplicant.conf чрез взаимодействие с демон wpa_supplicant чрез UNIX сокет. На свой ред wpa_supplicant се свързва към WiFi мрежи в съответствие с настройките в указания файл. След това DHCP клиентът получава IP адреса, мрежовата маска, маршрута по подразбиране и други параметри.

Ако избраната WiFi мрежа няма DHCP сървър, ще трябва ръчно да конфигурирате IP адреса и другите мрежови параметри. Случаят е доста рядък, но си струва да се има предвид. Когато се свързвате с мрежа, е полезно да посочите приоритета: ако има няколко „познати“ мрежи едновременно, ще бъде избрана мрежата с най-висок приоритет.

Едно от хубавите неща е възможността да минимизирате прозореца до икона в системната област и поддръжка за WPS. 

Няма много алтернативи на WPA GUI. Една от тях е wifimgr , която по същество е редактор на файла /etc/wpa_supplicant.conf, комбиниран с мрежов скенер. Най-голямото неудобство при използване на wifimgr е необходимостта от въвеждане на парола за суперпотребител при всяко стартиране.

Освен това интерфейсът със списък на мрежи с пароли изглежда малко необичаен. В противен случай функционалността е напълно достатъчна за обикновения потребител.

Друга алтернатива е NetworkMgr , която се позиционира от разработчиците като алтернатива на Linux Network Manager . Инструментът се оказа доста интересен: от една страна, наистина има известно сходство между братовчеда на Linux, а от друга, за да управлявате кабелни връзки, първо трябва да ги конфигурирате нормално във файла „/etc/rc.conf“.

Вашият коментар