XHTML как да направим валидна своята страница

Важността на xhtml

Възможно е вие да не знаете,че голяма част от това което се намира в уеб,изглежда добре,тъй като уеб браузърите вършат впечатляваща работа при показването на страници изградени от некачествен html код,които пренебрегва основните правила на html езика.

Проблемът на html

Първоначално html е бил проектиран да поделя технически писма между учени-изследователи,които не са изисквали кой знае какво форматиране при показване на ифнормацията.След появата на първият уеб браузър езика се променя драстично.Добавят се нови функционални възможности,които изопачават езика,а за да станат нещата още по-зле производителите на браузъри добавят нови възможности,които работят само чрез техните браузъри.
Предполагам се досещате къде е проблема на html вече…

Решението под формата на xhtml

XHTML е специфична XML лексика,която се използва за високо структурирани уебстраници.XHTML налага структурата на XML в HTML,което е добре дошло както за уеб дизайнерите така и за потребителите.Едно от предимствата на XHTML документите, е че те могат да бъдат валидирани,което означава,че могат да бъдат анализирани за коректност.Валидираният XHTML код е изключително важен тъй като той облекчава браузърите от изпълняването на сложен анализ на документи,за да определят как те би трябвало да бъдат показани.

Скокът от HTML към XHTML

XHTML не е кой знае колко различен от html . Процъсът на самото преобразуване предполага най-вече извършване на някои леки промени в кода.Ето и самия списък с основните изисквания,които трябва да бъдат взети под внимание.

1-Поставете декларацията за тип на документа в началото на страницата
2-Декларирайте XHTML DTD в декларацията на документа
3-Декларирайте XHTML именно пространство в елемента html
4-Убедете се че елементите head & body присъстват
5-Направете елемента title първия елемент в елемента head
6-Направете така,че имената на елементите и атрибутите да са написани с малки букви
7-Убедете се,че не празните елементи имат завършени тагове
9-Присвойте стойности на атрибутите
10-Оградете стойностите на атрибутите в двойни кавички

Трите XHTML DTD дефиниции:

Трите XHTML DTD дефиниции предоставят различни нива на детайлност за xhtml,в резултат на което има три различни класификации на xhtml документите.Те предоставят гъвкавост при използването на различни xhtml функционални възможности.Ето ги и трите дефиниции:

Strict – няма никакви html елементи за представяне,такива като шрифтове таблици и др.
Transitional – добавя към strict DTD HTML елементи за представяне
Frameset – добавя поддръжка за фреймове

Дефиницията strict DTD e най-опростената от трите и предоставя минимален xhtml език за създаване на документи, без никакви елементи за представяне и визуализация.Това може да ви звучи ограничаващо,когато имате предвид,че xhtml документите обикновено се проектират за показване в уеб

Дефиницията strict dtd е най-опростената от трите и предоставя минимален xhtml език за създаване на документи, без никакви елементи за представяне и визуализация.Това може да ви звучи ограничаващо,когато имате предвид,че xhtml документите обикновено се проектират за показване в уеб браузъри.Идеята е,че вие форматирате такива документи за показване, като използвате стилови таблици,вместо елементи за представяне.Не е изненадващо,че strict dtd е най-ефикасната и позволява най-бързо валидиране на xhtml документи.

Дефиницията transitional dtd е като продължение на strict dtd ,като добавя поддръжка за елементи за представяне.Вие знаете,че една от най основните цели на xml е да отдели кода за представяне от садържанието,което се нарушава от transitional dtd.Макар и това да е вярно,повечето уеб дизайнери скоро няма да се откажат от елементите за представяне в името на стиловите таблици,затова може да мислите за transitional dtd като за отстъпка ,направена заради упоритите уеб дизайнери.Transitional dtd е полезна ,като преобразувате html документи в xhtml,тъй като тя включва повечето html възможности,срещани в уебстраниците.Но тя не включва поддръжката за фреймове,които показват няколко уебстраници в един прозорец на браузъра.

Най-пълно екипираната с възможности xhtml dtd е frameset dtd,която разширява transitional dtd с добавянето на поддръжка на фреймове.

Деклариране на xhtml dtd и именно пространство

Декларирането става много лесно и изисква въвеждането само на няколко реда стандартен код,които трябва да го зададете преди основния елемент html.
Eто как се декларира strict dtd:

<DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN”
“DTD/xhtml11-strict.dtd”>
А така се декларира transitional dtd:
<DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
“DTD/xhtml11-transitional.dtd”>
Frameset dtd е следната:
<DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN”
“DTD/xhtml11-frameset.dtd”>

За да се гарантира,че даден документ е валиден,трябва също да декларирате xhtml именно пространство в основния елемент html.Ето как става това:

<html xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml>
</html>

Ето на този адрес може да проверявате дали написаните от вас документи са валидни.
Validator.w3.org

Вашият коментар