xHTML (EXtensible HyperText Markup Language)

xHTML е точно подредена и изчистена версия на html.Да започваме 🙂

1.Какво е xhtml?

 • xhtml съкратено от EXtensible HyperText Markup Language.
 • xhtml цели да премести html.
 • xhtml е почти идентичен на html.
 • xHTML е точно подредена и изчистена версия на html.

2.Защо да използваме xhtml?

xhtml e комбинация между html и xml (EXtensible Markup Language).xhtml съдържа всички елементи на html комбиниран със синтаксиса на xml.

Стигнал съм до извода,че много сайтове съдържат т.н. „лош“ html код (сорс).
Кодът от долния пример,ще работи без проблеми на всички browse-ри,нищо че не спазва html синтаксиса,но той е „лош“.
Код:

<html>
<head>
<title>Tova e losh HTML</title>
<body>
<h1>Losh HTML
</body>

XML e markup език в който всичко трябва да е точно подредено,резултатът на който е добре подреден документ.XML е измислен да описва информация,а html за да показва такава.

3.Разлики между XHTML и HTML.

Най важните разлики са:

 • xhtml елементите трябва да са точно подредени.
 • xhtml елементите трябва да са винаги затворени.
 • xhtml елементите трябва да са с малки букви.
 • xhtml всеки елемент трябва да има един корен елемент.

В html таговете може да не са точно подредени:
Пример:

<b><i>This text is bold and italic</b></i>

В xhtml това е недопустимо.Всеки елемент трябва да е точно подререн.
Пример:

<b><i>Tova veche e pravilno podredeno</i></b>

В xhtml всеки елемнт трябва да е затворен.
Пример:
Това е грешно

<p>This is a paragraph
<p>This is another paragraph

Това е правилно

<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>

Има някой тагове в html,който нямат затварящ такъв.При xhtml на такива такове се слага наклонена черта ( / ).Обаче трябва да има разтояние между подследния таг и /,това е много важно,защото в противен случай е грешно.
Пример:
Това е грешно

Viktor Zahov<br>
Viktor Zahov<br>
<img src="http://domein.com/pic" alt="snimka">

Това е правилно

Viktor Zahov <br />
Viktor Zahov <br />
<img src="http://domein.com/pic" alt="snimka" />

При xhtml ВСИЧКИ елементи трябва да са със малки букви.
Пример:
Това е грешно

<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

Това е правилно

<html>
<head></head>
<body>
</body>
</html>

Всички xhtml елементи трябва да са вместени в корен елемента.Всички други елементи имат подчинени (children) елементи.Подчинените елементи трябва да са точно вмъкнати в техните „родителски“ елементи.
Пример:

<html>
<head> ... </head>
<body> ... </body>
</html>

4.xhtml синтаксис

Други xhtml правила:

 • както вече знаете всички елементи трябва да са с малки букви
 • всички стойности (values) трябва да са във кавички („“)
 • всякакви съкращения са забранени
 • ID тага заменя NAME тага

Всички стойности (values) трябва да са във кавички („“).
Пример:
Това е грешно

<table align=center width=100%>

Това е правилно

<table align="center" width="100%">

Всякакви съкращения са забранени.
Пример:
Това е грешно

<input checked>
<input readonly>
<input disabled>
<option selected>
<frame noresize>

Това е правилно

<input checked="checked" />
<input readonly="readonly" />
<input disabled="disabled" />
<option selected="selected" />
<frame noresize="noresize" />

ID тага заменя NAME тага.
Пример:
Това е грешно

<img src="picture.gif" name="picture1" />

Това е правилно

<img src="picture.gif" id="picture1" />

Lang приставката.Тази приставка трябва да фигурира във всеки ваш xhtml документ,ако станицата ви съдържа някой различен език от английския,демек ако сайта ви е на български това трябва да присъства там.
Пример:

<div lang="bg" xml:lang="bg">Това е за български език :)</div>

Друго нещо без което неможе един xhtml документ е DOCTYPE декларация.Малко по надолу ще обясня повече за тази декларация.
Пример:

<!DOCTYPE Doctype goes here>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Title goes here</title>
</head>

<body>
</body>

</html>

5.xhtml DTD

xhtml стандарта определя ТРИ типа определения на документа.Най използвания е XHTML Transitional.

е задължителен.
xhtml документа съдържа 3 главни части:

 • the DOCTYPE
 • the Head
 • the Body

Основната структура е следната.
Пример:

<!DOCTYPE ...>
<html>
<head>
<title>... </title>
</head>
<body> ... </body>
</html>

<!DOCTYPE> декларацията трябва да е ВИНАГИ на първия ред на xhtml документа (най отгоре).

Ето един пример:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<title>simple document</title>
</head>
<body>
<p>a simple paragraph</p>
</body>
</html>

Има 3 вида декларации:

 • STRICT
 • TRANSITIONAL
 • FRAMESET

XHTML 1.0 Strict

Използва се когато искате наистина много чиста маркировка.
Пример:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

XHTML 1.0 Transitional

Използва се когато искате сайта ви да поддържа browse-ти който неразбират CSS.
Пример:

<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

XHTML 1.0 Frameset

Използва се когато вашия документ има Frames.
Пример:

<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

Този урок е изготвен то zaheto™.

Вашият коментар