Youtube видео в темите (BBCode)

Автор: bucata

Първо трябва да направите мода който ви позволява да добавяте нови BBcode без проблеми и после съм сложил и мода за Youtube видео.В интернет има доста варианти , но този е най-кратък и лесен.Пробвах го и работи без проблеми. Като гости може да пробвате да пуснете тема и да видите ефекта от мода, но моля без спам.

##############################################################
## MOD Име: Multiple BBCode MOD
## MOD Author: Nuttzy99 < nospam@blizzhackers.com > (n/a) http://www.blizzhackers.com
## MOD Author, Secondary: wGEric < eric@best-dev.com > (Eric Faerber) http://mods.best-dev.com/
##
## MOD Описание : Позволява ви да добавяте различни BBCode
## MOD Версия : 1.4.0c
##
## Трудност: Лесно
## Време: 2 минути
## Files To Edit: posting.php
## templates/Вашия темплейт/posting_body.tpl

##############################################################
## Преди да промените файловете направете резервни копия
##############################################################


#
#-----[ Отворете ]---------------------------------
#
posting.php


#
#-----[ Намерете ]---------------------------------
#
# Бележка - цялото е:
# make_jumpbox('viewforum.'.$phpEx);
#
make_jumpbox(


#
#-----[ След него добавете]---------------------------------
#
Multi_BBCode();

#
#-----[ Отворете ]---------------------------------
#
privmsg.php


#
#-----[ FIND ]---------------------------------
#
generate_smilies('inline', PAGE_PRIVMSGS);


#
#-----[ След него добавете]---------------------------------
#
Multi_BBCode();

#
#-----[ Отворете ]---------------------------------
#
includes/bbcode.php
#
#-----[ Намерете ]---------------------------------
#
$bbcode_tpl = null;
#
#-----[ След него добавете ]---------------------------------
#

// MULTI BBCODE-begin
function Multi_BBCode()
{
global $template, $lang;

// Не променяй
$hotkeys = array('', 'd', 'e', 'g', 'h', 'j', 'k', 'm', 'n', 'r', 't', 'v', 'x', 'y', 'z', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0');

//NOTE: първия елемент след array трабва да е след '' '
$EMBB_widths = array('') ;
$EMBB_values = array('') ;
for ($i=1; $i<count($EMBB_values); $i++)
{
// load BBcode MODs info
$val = ($i*2)+16 ;
$help_lang = ( !empty($lang['bbcode_help'][(strtolower($EMBB_values[$i]))]) ) ? $lang['bbcode_help'][(strtolower($EMBB_values[$i]))] :

$lang['bbcode_help'][$EMBB_values[$i>;
$template->assign_block_vars('MultiBB', array(
'KEY' => $hotkeys[$i],
'NAME' => "addbbcode$val",
'HELP' => sprintf($help_lang, $hotkeys[$i]),
'WIDTH' => $EMBB_widths[$i],
'VALUE' => $EMBB_values[$i],
'STYLE' => "bbstyle($val)")
);
}
}
// MULTI BBCODE-end

#
#-----[ Отворете ]---------------------------------
#
templates/Вашият Темплейт/posting_body.tpl


#
#-----[ Намерете ]---------------------------------
#
f_help = "{L_BBCODE_F_HELP}";

#
#-----[ След него добавете ]---------------------------------
#
<!-- BEGIN MultiBB -->
{MultiBB.VALUE}_help = "{MultiBB.HELP}";
<!-- END MultiBB -->

#
#-----[ Намерете ]---------------------------------
#
# Бележка - цялото изглежда така:
# <input type="button" class="button" accesskey="w" name="addbbcode16" value="URL" style="text-decoration: underline; width: 40px"

onClick="bbstyle(16)" onMouseOver="helpline('w')" />
# </span></td>
#
name="addbbcode16"
</td>

#
#-----[ След него добавете ]---------------------------------
#

<!-- BEGIN MultiBB -->
<td><span class="genmed">
<input type="button" class="button" accesskey="{MultiBB.KEY}" name="{MultiBB.NAME}" value="{MultiBB.VALUE}" style="width:

{MultiBB.WIDTH}px" onClick="{MultiBB.STYLE}" onMouseOver="helpline('{MultiBB.VALUE}')" />
</span></td>
<!-- END MultiBB -->
#
#-----[ Намерете ]---------------------------------
#
# Бележка - целото изглежда така:
# <select name="addbbcodefontcolor" onChange="bbfontstyle('[color=' +

this.form.addbbcodefontcolor.options[this.form.addbbcodefontcolor.selectedIndex].value + ']', '[/color]')" onMouseOver="helpline('s')">
#
name="addbbcode18"


#
#-----[ В реда намерете ]---------------------------------
#
name="addbbcode18"


#
#-----[ Заменете с ]---------------------------------
#
name="addbbcodefontcolor"


#
#-----[ В реда намерете ]---------------------------------
#
this.form.addbbcode18.options


#
#-----[ Заменете с ]---------------------------------
#
this.form.addbbcodefontcolor.options


#
#-----[ В реда намерете ]---------------------------------
#
this.form.addbbcode18.selectedIndex


#
#-----[ Заменете с ]---------------------------------
#
this.form.addbbcodefontcolor.selectedIndex


#
#-----[ Намерете ]---------------------------------
#
# Бележка - Цялото изглежда така:
# </select>  {L_FONT_SIZE}:<select name="addbbcodefontsize" onChange="bbfontstyle('[size=' +

this.form.addbbcodefontsize.options[this.form.addbbcodefontsize.selectedIndex].value + ']', '[/size]')" onMouseOver="helpline('f')">
#
name="addbbcode20"

#
#-----[ В реда намерете ]---------------------------------
#
name="addbbcode20"


#
#-----[ Заменете с ]---------------------------------
#
name="addbbcodefontsize"


#
#-----[ В реда намерете ]---------------------------------
#
this.form.addbbcode20.options


#
#-----[ Заменете с ]---------------------------------
#
this.form.addbbcodefontsize.options


#
#-----[ В реда намерете ]---------------------------------
#
this.form.addbbcode20.selectedIndex


#
#-----[ Заменете с ]---------------------------------
#
this.form.addbbcodefontsize.selectedIndex

#
#-----[ Отворете ]---------------------------------
#
language/Вашия език/lang_main.php

#
#-----[ Намерете ]---------------------------------
#
# NOTE - the full line to look for is:
# $lang['bbcode_f_help'] = 'Font size: [size=x-small]small text[/size]';
#
$lang['bbcode_f_help']

#
#-----[ След него добавете ]---------------------------------
#

//
// bbcode help format goes like this
// $lang['bbcode_help']['value'] = 'BBCode Name: Info (Alt+%s)';
//
// value is what you put in $EMBB_values in posting.php
// %s gets replaced with the automatic hotkey that the bbcode gets assigned
//
$lang['bbcode_help']['value'] = 'BBCode Name: Info (Alt+%s)';

#
#-----[ Запишете и затворете всички файлове ]---------------------------------
#

А ето сега и за Youtube

##############################################################
## MOD Име: YouTube Video BBCode
## MOD Автор: michaeltripp < iamdrscience@hotmail.com > (Mike) http://itsbeenconfirmed.com
## MOD Description:Добавя bbcode и ви дава възможност да вмъквате видео от youtube в темите.
## MOD Version: 1.0.1
##
## Трудност: (Лесно)
## Време: ~5 минути
## Файлове за промяна: - includes/bbcode.php,
## - langugage/lang_english/lang_main.php,
## - templates/subSilver/bbcode.tpl,
## - templates/subSilver/posting_body.tpl
##############################################################
## Направете резервни копия на файловете преди да ги промените
##############################################################

#
#-----[ Отворете ]---------------------------------
#
includes/bbcode.php

#
#-----[ Намерете ]---------------------------------
#
$EMBB_widths = array(''

#
#-----[ На реда намерете ]---------------------------------
#
array(''

#
#-----[ След него добавете ]---------------------------------
#
,'60'

#
#-----[ Намерете ]---------------------------------
#
$EMBB_values = array(''

#
#-----[ На реда намерете ]---------------------------------
#
$EMBB_values = array(''

#
#-----[ След него добавете ]---------------------------------
#
,'YouTube'

#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
#
$bbcode_tpl['email'] = str_replace('{EMAIL}', '\\1', $bbcode_tpl['email']);
#
#-----[ След него добавете ]------------------------------------------
#

$bbcode_tpl['youtube'] = str_replace('{YOUTUBEID}', '\\1', $bbcode_tpl['youtube']);
$bbcode_tpl['youtube'] = str_replace('{YOUTUBELINK}', $lang['youtube_link'], $bbcode_tpl['youtube']);

#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
#
$replacements[] = $bbcode_tpl['email'];
#
#-----[ След него добавете ]------------------------------------------
#

// [youtube]YouTube URL[/youtube] code..
$patterns[] = "#\[youtube\]http://(?:www\.)?youtube.com/watch\?v=([0-9A-Za-z-_]{11})[^[]*\[/youtube\]#is";
$replacements[] = $bbcode_tpl['youtube'];
#
#-----[ Отворете ]---------------------------------
#
language/lang_english/lang_main.php

#
#-----[ Намерете ]---------------------------------
#
# NOTE: the full line to look for is:
#$lang['bbcode_f_help'] = "Font size: [size=x-small]small text[/size]";
#
$lang['bbcode_f_help'] =

#
#-----[ След него добавете ]---------------------------------
#

$lang['bbcode_help']['youtube'] = 'YouTube: [youtube]YouTube URL[/youtube]';

$lang['youtube_link'] = 'Link';
#
#-----[ Отворете ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/bbcode.tpl

#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
<!-- BEGIN email --><a href="mailto:{EMAIL}">{EMAIL}</a><!-- END email -->
#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
#

<!-- BEGIN youtube -->
<object width="425" height="350">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/{YOUTUBEID}"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/{YOUTUBEID}" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed>
</object><br />
<a href="http://youtube.com/watch?v={YOUTUBEID}" target="_blank">{YOUTUBELINK}</a><br />
<!-- END youtube -->
#
#-----[ Отворете ]---------------------------------
#
templates/subSilver/posting_body.tpl

#
#-----[ Намерете ]---------------------------------
#
# NOTE: the actual line to find is MUCH longer, containing all the bbcode tags
#
bbtags = new Array(

#
#-----[ На реда намерете ]---------------------------------
#
'[url]','[/url]'

#
#-----[ На реда след него добавете ]---------------------------------
#
,'[youtube]','[/youtube]'

#
#-----[ Запазете и затворете всички файлове ]------------------------------------------

Вашият коментар