Youtube – Vbox7 – Модификации на bbcode

Автор: pricecompare

Модификациите преобразуват автоматично постнатите линкове до Youtube и Vbox7 във вградени клипчета без да е необходимо да слагате някакъв параметър

отваряте includes/bbcode.php

намирате

function make_clickable($text)
{
$text = preg_replace('#(script|about|applet|activex|chrome):#is', "\\1:", $text);

// pad it with a space so we can match things at the start of the 1st line.
$ret = ' ' . $text;

и под него пеиствате

// YouTube
$ret = preg_replace("#(^|[\n ]|<a(.*?)>)http://(www\.)?youtube\.com/watch\?v=([a-zA-Z0-9\-_]+)(</a>)?#im",' <br /><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/$4"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/$4" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br />
// vbox7 MOD
$ret = preg_replace("#(^|[\n ]|<a(.*?)>)http://(www\.)?vbox7\.com/play\:([a-zA-Z0-9\-_]+)(</a>)?#im",' <br /><object width="400" height="350"><param name="movie" value="http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=$4"></param><param name="quality" value="high"><embed src="http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=$4" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="400" height="350"></embed></object><br />

Модификацията за Youtube ми я дадоха в един чужд форум работи доста добре… На неина база направих и тази за Vbox7 която тествах за известно време при нас. Ще добавя и такава за гугъл видео в скоро време 🙂

Вашият коментар