Автоматично попълване на полета

ss

Registered
Примерно въвеждам "Ivan"в поле "Име" от дадена форма. Ако започна попълване втори път на формата да мога след натискане на линка полето да се попълни с последно въведената стойност. Трябва да е нещо като този код, но в случая стойноста е фиксирана на "Ivan" вместо да е последно въведената. Как мога да взема последно въведента стойност за това поле?

Код:
<script src="../js/jquery-1.6.min.js" type="text/javascript"></script> 
  <script type="text/javascript">
    function autoFill() { 		 		
      $("#id_name").val("Ivan");	       
    }
  </script>	  
    Последния въведено име е <strong>Ivan</strong>.
    Ако е същото име , <a href="javascript:autoFill()">натиснете тук</a>, 
    за да се попълните автоматично.	  		
		<label for="id_name">Име: </label>
		<input id="id_name" type="text" name="name" />
 

Горе