Брояч на прегледи

montana

Registered
С кода по-долу изкарвам изображения от таблица shity.
Направил съм едно поле views и искам при всеки преглед на дадено изображение да се увеличава със стойнос +1. И след това там където е червения код да ми извежда примерно:

Това изобр. е прегледано: 5849 пъти ...
<?php
$ile=mysql_num_rows($zapytanie);

if($ile==0)
{
echo '<center>Изображението или клипът не съществува !!!<br /><br /> <img src="img/error.png" /></center>';
}
else
{
if ($zapytanie) {
if($shit['typ']=='obrazek') {
if($ustawienia['img_title']) {
echo '<div class="img_title"><a href="view.php?'.$shit['id'].'">'.$shit['tytul'].'</a></div>';
}
echo '<div class="shit"><a href="'.$shit['obrazek'].'" target="_blank"><img src="'.$shit['obrazek'].'" alt="'.$shit['tytul'].'" title="'.$shit['tytul'].'"/></a>
<div class="fb_share">
<a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://'.$host.$uri.'/view.php?'.$shit['id'].'" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Сподели</a>
<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script>
          
<script src="http://connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http://'.$host.$uri.'/view.php?'.$shit['id'].'" send="false" layout="button_count" width="140" show_faces="false" font="verdana"></fb:like>

</div>
</div>';
}
if($shit['typ']=='film')
{
$id_filmu=str_replace("http://www.youtube.com/watch?v=", "", $shit['obrazek']);
if($ustawienia['img_title']) {
echo '<div class="img_title"><a href="view.php?'.$shit['id'].'">'.$shit['tytul'].'</a></div>';
}
echo '<div class="shit">
<object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/'.$id_filmu.'?version=3&hl=pl_PL"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/'.$id_filmu.'?version=3&hl=pl_PL" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
<div class="fb_share">
<a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://'.$host.$uri.'/v.pewhp?'.$shit['id'].'" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Сподели</a>
<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script>
          
<script src="http://connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http://'.$host.$uri.'/view.php?'.$shit['id'].'" send="false" layout="button_count" width="140" show_faces="false" font="verdana"></fb:like>

</div>
</div>';
}
echo '<span style="display:block;font-size:11px;padding-bottom:10px;">Добавено от: '.$shit['autor'].' | '.$shit['data'].' | Източник: '.$shit['zrodlo'].' | Прегледано: </span>';
if($ustawienia['komentarze']==1) {
echo '<div style="margin-bottom:-40px;">
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://'.$host.$uri.'/view.php?'.$shit['id'].'" num_posts="4" width="700" colorscheme="dark"></fb:comments>
</div>';
}
}
else {
echo 'Не могат да се извличат данни от таблицата "shity".';
}
if(!$id) {
echo 'Няма изображение и/или видео';
}
}
?>
 
UPDATE views SET views = views + 1 WHERE pic_id = '$pic_id' със всяко преглеждане на снимката заявката ще се исълнява и ще добавя +1
 

Горе