Булстат (управител или мол - материално отговорно лице)

ma3x_ip

Registered
Здравейте,

Искам да попитам могали да науча Управителя или МОЛ - (Материално Отговорно Лице) на дадена фирма ?

Имам касова бележка от дадената фирма ?
 

vader

Registered
На касовата бележка трябва да има ЕИК, нали? Отиваш на сайта на търг. регистър (brra) пускаш справка по ЕИК и ще видиш данните за фирмата.
 

vader

Registered
Поразрових се в Търговския, но с такъв ЕИК фирма няма.

По име резултата е следния:

ЕТ "РОБОТИКС МЕДИЯ ГРУП-МАРИНА МАРИНЧЕВА", ЕИК 200218467
ЕТ "ДИЗАЙН ГРУП - МАРИНА БРАТАНОВА", ЕИК 200384923
"МАРИНА ГРУП 2008" ЕООД, ЕИК 200345436
"МАРИНА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД, ЕИК 115789129
"МАРИНА СИКРЕТ ГРУП" ЕООД, ЕИК 115897749
"МАРИНА ГРУП" АД, ЕИК 103809346
"МАРИНА ИНКАСО ГРУП" ЕООД, ЕИК 115907307

Освен да не са се пререгистрирали още в Търговския? Той не знам докога беше крайния срок. Най-много ако са някоя фиктивна фирма да не се регистрират изобщо и да чакат да ги заличат по служ. път? Знам ли...
 

vader

Registered
Айде, ще черпиш. В Държавен вестник брой 77 от 29.09.2009 пише следното:

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8616 от19.X.2007 г. по ф.д. № 4443/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Марина груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Петко Д. Петков 64, ателие 1, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно, ресторантьорство, хотелиерство, посредническа и комисионерска дейност, аранжиране, интериорни, екстериорни и дизйнерски услуги, рекламна дейност, всякакъв вид дейност и услуги и всякаква друга неразрешена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Владин Маринов Иванов и Преслава Георгиева Иванова, които ще представляват и управляват заедно и поотделно.
 

Federal

Registered
Поради тази причина ги няма в Агенцията по вписвания, защото са по Бултстат, ако са се преригистрирали са по ЕИК. Но не го твърдя.
 

vader

Registered
Federal каза:
Поради тази причина ги няма в Агенцията по вписвания, защото са по Бултстат, ако са се преригистрирали са по ЕИК. Но не го твърдя.
Да, да - те преди 2010 г. ги регистрираха в СГС (градския съд), след тая дата - в Агенцията по вписванията. Но въпреки това имаше някакъв срок всички да се пререгистрират и в регистъра (ТР).
 

Горе