Въпрос за preg_replace

0u7

Registered
Помогнете с този регулярен израз

<b><a class='visit' href='link'>име налинка</a></b>


Искам да стане

<tr><td>име налинка <а href="link">изтегли</a></td></tr>

Някакви идеи ?
 
Аз предлагам следното решение :


$q = "<b><a class='visit' href='link'>име налинка</a></b>";

$n = preg_match_all('/<b><a(.*?)>(.*?)<\/a><\/b>/si', $q, $m);

$result = "<tr><td>{$m[2][0]} <а href='link'>изтегли</a></td></tr>";
 
Целта ми е линка от <a class='visit' href='link'> да отиде в <а href='link'> :)
 
Така става ли ?

$q = "<b><a class='visit' href='http://site.com?a=1&b=2'>име на линка</a></b>";

$n = preg_match_all('/<b><a(.*?)href=\'(.*?)\'>(.*?)<\/a><\/b>/si', $q, $m);

$result = "<tr><td>{$m[3][0]}<а href='{$m[2][0]}'>изтегли</a></td></tr>";
 

Горе