Галерия с админ панел

h4x0r

Registered
Здравейте.. Трябва ми галерия с админ панел нещо от сорта на


http://bathroom-club.com/bg/albums/

Да може по албуми да се добавят снимки и като се цъкне върху снимката да се отваря като горепосоченият образец :)


Благодаря ви предварително

offtopic : Честит празник
 

vardana

Registered
Е за тва нещо хората си плащат ако не могат да си го направят сами. Безплатен обяд няма!!!
 

nom3r1

Registered
Система разработена от ProVision.bg.

Иначе погледни тук:
http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=666
http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=2721
http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=2419

Можеш да си модифицираш някоя. Другите варианти са:
- да си е напишеш ти
- да си платиш, за да ти я създадат
 

h4x0r

Registered
nom3r1

за това става въпрос

http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=2419
Код:
http://lisicata.radiohit.fm/upload/small/copy of ffffff.jpg
Unknown column 'bg' in 'field list'

след като кача снимката и после в gallery.php няма нищо бял екранАко може метни едно рамо :)
 

nom3r1

Registered
По-спомени имам, че @miro_91 имаше сайт - галерия / не помня точно каква - май за втората световна .. както и да е/

Та там използваше няколко езика - български, английски и руски. Явно не е до изчистил кода..


С други думи промени кода така:

PHP:
<?php
include "config.php";
echo '<center>';
if ($_POST['upload']) {
$putq = 'upload/'.basename($_FILES['ufile']['name']);
if (@copy($_FILES['ufile']['tmp_name'], $putq)) {
list($width, $height, $type) = getimagesize("$putq");
if ($width > 530) {
echo "Снимката е прекалено голяма. Снимката не е качена.";
unlink($putq);
}
else {
function upload_small($tmp_name,$file_type,$path_small){
if(!file_exists($path_small)){
if($file_type=="image/pjpeg" or $file_type=="image/jpeg" or $file_type=="image/gif" or $file_type=="image/x-png" or $file_type=="image/png"){//проверка дали файлът е картинка
list($width,$height) = getimagesize($tmp_name);
define("WIDTH","150");
define("HEIGHT","112");
if($width<WIDTH and $height<HEIGHT){
move_uploaded_file($tmp_name,$path_small);
}elseif($width>=WIDTH){
$new_width= WIDTH;
$new_height= (int) ($height*$new_width)/$width;
if($file_type=="image/pjpeg" or $file_type=="image/jpeg"){
$imagecreatefrom="imagecreatefromjpeg";
}elseif($file_type=="image/gif"){
$imagecreatefrom="imagecreatefromgif";
}elseif($file_type=="image/x-png" or $file_type=="image/png"){
$imagecreatefrom="imagecreatefrompng";
}
$image_p=imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);
$image=$imagecreatefrom($tmp_name);
imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $width, $height);
imagejpeg($image_p, $path_small, 100);
}elseif($height>=HEIGHT){
$new_height= HEIGHT;
$new_width= (int) ($width*$new_height)/$height;
if($file_type=="image/pjpeg" or $file_type=="image/jpeg"){
$imagecreatefrom="imagecreatefromjpeg";
}elseif($file_type=="image/gif"){
$imagecreatefrom="imagecreatefromgif";
}elseif($file_type=="image/x-png" or $file_type=="image/png"){
$imagecreatefrom="imagecreatefrompng";
}

$image_p=imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);
$image=$imagecreatefrom($tmp_name);
imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $width, $height);
imagejpeg($image_p, $path_small, 100);
}
}else{ echo 'Файлът не е картинка!'; exit; }
}else{ echo 'Такъв файл вече съществува!'; exit; }
}
define("URL","http://muzei.10bclass.com/");
$file_name=$_FILES['ufile']['name'];
$tmp_name=$_FILES['ufile']['tmp_name'];
$file_type=$_FILES['ufile']['type'];
$path_small="upload/small/".basename(strtolower($file_name));
upload_small($tmp_name,$file_type,$path_small);
echo '<br><img src="'.$path_small.'" alt=""><br>';
echo '<br>'.URL.$path_small.'<br>';
$title = $_POST['title'];
$res = mysql_query("INSERT INTO gallery (`title`, `snimka`, `small`) VALUES ('$title', '$putq', '$path_small')") or die(mysql_error());
echo "Снимката е добавена успешно.<br>
<a href='pro.php?page=addpic'>Обратно</a>";
}
} else {echo "Снимката не е качена";}
}
else
{
if(!function_exists("gd_info")){
echo 'GD Graphics Library не е инсталирана на този сървър!';
}else{
echo '
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
<table><tr><td valign="top">
Заглавие: </td><td><input type="text" name="title" class="search"></td>
<tr><td valign="middle">Описание</td><td><textarea name="opisanie" rows="4" cols="20" class="search"></textarea></td></tr></table>
<input type="file" name="ufile" class="search"><br><br>
<input type="submit" name="upload" value="Качи" class="search">
</form>
<a href="pro.php">Назад</a>
';
}
}
echo '
</center>
</body>
</html>
';
?>

П.П. Оправи си DEFINE..
PHP:
define("URL","http://muzei.10bclass.com/");

С името на твоя сайт.

ЕДИТ: Страницирането в дадения урок е УЯЗВИМО.

направи го така:

PHP:
<?php
include "config.php";
$broinastranica = 9;
if(isset($_GET['page'])) {
	$pageNum = (int)$_GET['page'];
} else {
	$pageNum = 1;
}
$redove = ($pageNum - 1) * $broinastranica;
$result = mysql_query(" SELECT * FROM gallery ORDER BY id DESC LIMIT $redove, $broinastranica";) or die(mysql_error());
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
	echo "<a href='view=$row[id]'><img class='gallery' src='$row[small]' alt='$row[info]'></a>";
}
$query = "SELECT COUNT(snimka) AS numrows FROM gallery";
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed');
$row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
$numrows = $row['numrows'];

$maxPage = ceil($numrows/$broinastranica);

$self = $_SERVER['PHP_SELF'];
$nomeranastranici = '';
echo "<div class='paging' align='center'>";
for($page = 1; $page <= $maxPage; $page++) {
	if ($page == $pageNum) {
		$nomeranastranici .= " $page ";
	} else {
		nomeranastranici .= " <a href=\"index.php?page=$page\">$page</a> ";
	}
}

if ($pageNum > 1) {
	$page = $pageNum - 1;
	$predishna = " <a href=\"index.php?page=$page\">$prev</a> ";
	$parva = " <a href=\"index.php?page=1\">$first</a> ";
} else {
	$predishna = ' ';
	$parva = ' ';
}
if ($pageNum < $maxPage) {
	$page = $pageNum + 1;
	$sledvashta = " <a href=\"index.php?page=$page\">$next</a> ";
	$posledna = " <a href=\"index.php?page=$maxPage\">$last</a> ";
} else {
	$sledvashta = ' ';
	$posledna = ' ';
}
echo $parva . $predishna . $nomeranastranici . $sledvashta . $posledna;
echo "</div>";
?>
 

nom3r1

Registered
PHP:
<?php
include "config.php";
$broinastranica = 9;
if(isset($_GET['page'])) {
    $pageNum = (int)$_GET['page'];
} else {
    $pageNum = 1;
}
$redove = ($pageNum - 1) * $broinastranica;
$result = mysql_query("SELECT * FROM gallery ORDER BY id DESC LIMIT $redove, $broinastranica;") or die(mysql_error());
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
    echo "<a href='view=$row[id]'><img class='gallery' src='$row[small]' alt='$row[info]'></a>";
}
$query = "SELECT COUNT(snimka) AS numrows FROM gallery";
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed');
$row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
$numrows = $row['numrows'];

$maxPage = ceil($numrows/$broinastranica);

$self = $_SERVER['PHP_SELF'];
$nomeranastranici = '';
echo "<div class='paging' align='center'>";
for($page = 1; $page <= $maxPage; $page++) {
    if ($page == $pageNum) {
        $nomeranastranici .= " $page ";
    } else {
        nomeranastranici .= " <a href=\"index.php?page=$page\">$page</a> ";
    }
}

if ($pageNum > 1) {
    $page = $pageNum - 1;
    $predishna = " <a href=\"index.php?page=$page\">$prev</a> ";
    $parva = " <a href=\"index.php?page=1\">$first</a> ";
} else {
    $predishna = ' ';
    $parva = ' ';
}
if ($pageNum < $maxPage) {
    $page = $pageNum + 1;
    $sledvashta = " <a href=\"index.php?page=$page\">$next</a> ";
    $posledna = " <a href=\"index.php?page=$maxPage\">$last</a> ";
} else {
    $sledvashta = ' ';
    $posledna = ' ';
}
echo $parva . $predishna . $nomeranastranici . $sledvashta . $posledna;
echo "</div>";
?>
 

nom3r1

Registered
PHP:
<?php
include "config.php";
$broinastranica = 9;

$pageNum = 1;

if(isset($_GET['page']))
{
$pageNum = (int)$_GET['page'];
}
//тука определяме кои редове ще се показват - примерно ако $_GET['page']=2
// ще покаже от 20 до 40-ти ред.
$redove = ($pageNum - 1) * $broinastranica;
//заявката ще върне само посочените редове - примерно от 20 до 40 в зависимост от $_GET['page']
$query = " SELECT * FROM gallery ORDER BY id DESC LIMIT $redove, $broinastranica";
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed');

while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo "<a href='view=$row[id]'><img class='gallery' src='$row[small]' alt='$row[info]'></a>";
}
// проверяваме таблицата колко редове има
$query = "SELECT COUNT(snimka) AS numrows FROM gallery";
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed');
$row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
$numrows = $row['numrows'];


$maxPage = ceil($numrows/$broinastranica);

$self = $_SERVER['PHP_SELF'];
$nomeranastranici = '';
echo "<div class='paging' align='center'>";
for($page = 1; $page <= $maxPage; $page++)
{
if ($page == $pageNum)
{
$nomeranastranici .= " $page ";
}
else
{
$nomeranastranici .= " <a href=\"index.php?page=$page\">$page</a> ";
}
}

if ($pageNum > 1)
{
$page = $pageNum - 1;
$predishna = " <a href=\"index.php?page=$page\">$prev</a> ";

$parva = " <a href=\"index.php?page=1\">$first</a> ";
}
else
{
$predishna = ' ';
$parva = ' ';
}
if ($pageNum < $maxPage)
{
$page = $pageNum + 1;
$sledvashta = " <a href=\"index.php?page=$page\">$next</a> ";

$posledna = " <a href=\"index.php?page=$maxPage\">$last</a> ";
}
else
{
$sledvashta = ' ';
$posledna = ' ';
}
echo $parva . $predishna . $nomeranastranici . $sledvashta . $posledna;
echo "</div>";
?>
 

h4x0r

Registered
Благодаря ти батка остана следното ако ти се занимава все още с мен.

В Gallery.php излизат снимките и като цъкна на тях за голям размер ме праща в 404 Not Found страница http://localhost/g/view=3
view 1 2 3 4 5 ...

edit:

И как мога да го направя по албуми примерно Албум 2011 Албум 2012 Албум 2013..
 

nom3r1

Registered
Замени ред:

echo "<a href='view=$row[id]'><img class='gallery' src='$row[small]' alt='$row[info]'></a>";

със


echo "<a href='view.php?id=$row[id]'><img class='gallery' src='$row[small]' alt='$row[info]'></a>";

.. Трябва да си създадеш файла view.php за да ги преразглеждаш, защото явно в урока не е сложен.

PHP:
if(isSet($_GET['id'])) {
$view_id = (int)$_GET['id'];
} else {
$view_id = "";
}
$query = mysql_query("SELECT * FROM `table` WHERE `id`='{$view_id}';")or die(mysql_error());
if(mysql_num_rows($query) 0) {
while($row = mysql_fetch_array($query)) {
echo "Заглавие: {$row['title']}<br />
<img class='gallery' src='{$row['snimka']}' alt=\"\" />";
}
} else {
echo "резултата не е намерен.";
}

Не съм сигурен дали ще бачка, но ще е на тоя принцип..

Относно албумите.. ще трябва да се създаде нова таблица. След, което при upload-a си извеждаш резултатите /на категориите/ избираш си албума, след което си извеждаш резултатите.. А да.. и трябва да създадеш колона с id номера на албума при таблицата със снимки.

/мале ама обясних го обясних дървено..
 

h4x0r

Registered
if(isSet($_GET['id'])) {
$view_id = (int)$_GET['id'];
} else {
$view_id = "";
}
$query = mysql_query("SELECT * FROM `table` WHERE `id`='{$view_id}';")or die(mysql_error());
if(mysql_num_rows($query) 0) {
while($row = mysql_fetch_array($query)) {
echo "Заглавие: {$row['title']}<br />
<img class='gallery' src='{$row['snimka']}' alt=\"\" />";
}
} else {
echo "резултата не е намерен.";
}


Не е пълният код


edit:
Сложих го кода в PHP


Код:
Parse error: parse error, unexpected T_LNUMBER in D:\VertrigoServ\_htdocs\g\view.php on line 8
 

nom3r1

Registered
Не съм сигурен дали ще бачка, но ще е на тоя принцип..

Не мога да разбера, защо само КОПИРАТЕ без да дописвате - преглеждате, даденото ви - чакате на готово.

PHP:
<?php

include "config.php";

if(isSet($_GET['id'])) {
$view_id = (int)$_GET['id'];
} else {
$view_id = "";
}
$query = mysql_query("SELECT * FROM `gallery` WHERE `id`='{$view_id}';")or die(mysql_error());
if(mysql_num_rows($query) 0) {
while($row = mysql_fetch_array($query)) {
echo "Заглавие: {$row['title']}<br />
<img class='gallery' src='{$row['snimka']}' alt=\"\" />";
}
} else {
echo "резултата не е намерен.";
} 
?>
 

Горе