Гласуване

kenwood10

Registered
Здравейте на всички имам следния php код с име vote_racer.php

PHP:
<? include("header.php"); ?>
<? include("menu.php"); ?>
<br />
<?
$userid = protect($_GET['id']);

$userip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; 

$usr = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE id='$userid'");

$u = mysql_fetch_array($usr);

$user = $u['username'];

if(mysql_num_rows($usr)>0)

{

$sql = mysql_query("SELECT * FROM votes WHERE userid='$userid' and userip='$userip'");

if(mysql_num_rows($sql)>0) {

$row = mysql_fetch_array($sql);

$timeon = time();

if($row['timeend'] < $timeon) {

$row = mysql_fetch_array($sql);

if($u['vip'] == 1) { $prc = '5'; } else { $prc = '3'; }

$voteend = time()+43200;

$insert = mysql_query("UPDATE votes SET timeend='$voteend' WHERE userid='$userid' and userip='$userip'");

$insert2 = mysql_query("UPDATE users SET money=money+$prc WHERE id='$userid'");

echo okbox("Успешно гласувахте за <b>$user</b>. Той спечели <b>$$prc</b>.");

}

else

{

$voteend = $row['timeend']-time();

?>

<table border="0" align="center" cellspacing="5" cellpadding="5" style="border: 1px solid #888888; background: #d0d0d0;">

 <tr>

  <td align="center" style="font-size: 26px;">

	<script src="clock2.js" type="text/javascript"></script><div id="bxx"></div><script src="clock2.js" type="text/javascript"></script><div id="bxx"></div><SCRIPT language="JavaScript">pp='<? echo $voteend; ?>'; pk='1'; pl='<? echo $u['username']; ?>'; ps=''; t(); </script>

  </td>

 </tr>

</table>

<?

} 

}

else

{

$row = mysql_fetch_array($sql);

if($u['vip'] == 1) { $prc = '5'; } else { $prc = '3'; }

$voteend = time()+43200;

$insert = mysql_query("INSERT votes (userid, userip, timeend) VALUES ('$userid', '$userip', '$voteend')");

$insert2 = mysql_query("UPDATE users SET money=money+$prc WHERE id='$userid'");

echo okbox("Успешно гласувахте за <b>$user</b>. Той спечели <b>$$prc</b>.");
}
}
else

{

echo errorbox("Не съществува такъв състезател.");

}

?>
<? include("footer.php"); ?>Въпросът ми е как ще бъде линка за гласуване ?

Примерно аз съм потребител с ID: 1

http://localhost/..... ?

Благодаря предварително !
 

Горе