Една картинка пред друга

Както е казал колегата по-горе това става със z-index. Ето малко повече информация - http://www.w3schools.com/cssref/pr_pos_z-index.asp
 
Само да добавя. z-index работи само ако на дива има зададен някакъв position.

И дива с по-голям z-index се показва над другия.
 

Горе