Защо всички ми попада в hidden div..

DownFall

Registered
Здравейте.

Имам div с display:none, в който посредством javascript вмъквам BBC редактор. Ако го няма JS-а, всичко е супер, но когато го има, всичко до края на страницата попада вътре в hidden div-а..

Давам и малко от сорс кода, а остатъка е от тук - http://www.ecardmax.com/hoteditor/index_mini.html

Код:
<a id="a_quick_reply"></a>
<div id="quick_reply" style="display:none">
	<form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">
<br />
<div class="borderwrap">

	<table cellspacing="0" class="ipbtable">
		<tr>
			<td colspan="2" align="center" class="bg1">
				<div style="width:100%;" align="center" class="borderwrap">
					<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="darkrow3">
						<tr>
							<td align="right" valign="top" width="20%">
							<strong>Опции</strong>
							</td>
							
							<td align="left" width="80%">
								<br /><input type="checkbox" name="enableemo" class="checkbox" value="1" /> Изключи емотинките в това съобщение
								<br /><input type="checkbox" name="enablesig" class="checkbox" value="1" /> Следи темата
							</td>
						</tr>
					</table>
				</div>
			</td>
		</tr>

		<tr>
			<td colspan="2" align="center" class="bg1">
				<div style="width:100%;" align="center" class="borderwrap">
					<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="darkrow3">
						<tr>
							<td width="1%" align="left" nowrap="nowrap">
								<center>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
	var getdata = "";
	Instantiate("min","editor", getdata , "50%", "400px");
</script>
</center>
							</td>
						</tr>
					</table>
				</div>
			</td>
		</tr>
		
		<tr>
			<td colspan="2" align="center" class="bg1">
				<div style="width:100%;" align="center" class="borderwrap">
					<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="darkrow3">
						<tr>
							<td align="right" width="20%"><strong>След публикуването</strong></td>
							<td align="left" width="80%">
								<select name="mod_options" class="forminput">
									<option value="nowt">( Не прави нищо )</option>
									<option value="pin">Закачи темата</option>
									<option value="close">Заключи темата</option>
									<option value="pinclose">Закачи и заключи темата</option>
								</select>
							</td>
						</tr>
					</table>
				</div>
			</td>
		</tr>
		
		<tr>
			<td class="formbuttonrow" align="center" colspan="2">
				<input class="button" name="submit" type="submit" value="Публикувай мнението" tabindex="10" />
			</td>
		</tr>
	</table>
</div>
</div>

Благодаря предварително.
 

Горе